Skip to content

The Integrated IoT Platform For Your Business

Giải pháp quản lý và giám sát dữ liệu quan trắc môi trường IoT theo thời gian thực và dựa vào dữ liệu đưa ra các quyết định thông minh
Contact us
iLotusland Logo

Introduction

Chính thức triển khai từ năm 2014, đến nay iLotusLand đã kết nối hơn 1000 trạm quan trắc, ứng dùng cho hơn 600 Nhà máy FDI (CoCa-Colas, Orion, EVN CENCOS Formosa Hà Tĩnh, Vedan, Acecook,…)Industrial Zone (Amata Dong Nai Industrial Park, VSIP 1,2, 2A Binh Duong Industrial Park, Saigon VRG Industrial Park, Protrade Binh Duong Industrial Park, ...) and state management agencies on the environment (Binh Duong Department of Natural Resources & Environment), Department of Natural Resources and Environment of Hanoi City, Department of Natural Resources and Environment of Ho Chi Minh City, Department of Natural Resources and Environment of Quang Ninh Province,…).

 

Currently, iLotusLand Platform has exported software to 4 markets: India, Myanmar, Malaysia, and Indonesia. Positioning as a pioneer in industrial IoT platforms, iLotusLand aims to expand to the international market.

1000+

Environment Motoring Station

600+

Industrial Zone & Factories

20+

The Ministry of Environment

Our Customers

With extensive experience in Vietnam's market, managing and monitoring environmental data through IoT technology. We have successfully provided efficient real-time environmental data management solutions to businesses worldwide.
Industrial Zone
KCN Becamex Bình Phước
KCN Hố Nai
KCN MINH HƯNG SIKICO
Khu công nghiệp Thành Thành Công (TTC)
DDCI Hải Phòng
Vietnam Rubber Group
KHU CÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ PROTRADE
Amata VN PCL
Factories
ACECOOK VIỆT NAM
Orion Việt Nam
SCG VIETNAM
Fashion Garments (FGL)
Công ty TNHH HYOSUNG Việt Nam
Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Coca‑Cola Việt Nam
SCG VIETNAM

Typical Projects

Get started with iLotusLand today

Consulting on solutions to monitor and manage environmental monitoring data easily and effectively.