Skip to content

Giải pháp

phan-mem-quan-trac-giam-sat-nuoc-tai-kcn-yen-binh
KCN Yên Bình đã đầu tư 1.175 tỷ đồng đầu tư xây dựng Nhà máy nước sạch công suất 150.000m³/ngày đêm và Khu xử lý nước thải công suất 60.000m3/ngày đêm. Điều này giúp KCN được đánh giá là đơn vị luôn thực hiện tốt công tác đầu tư bảo vệ môi trường. Xác định rõ trách nhiệm bảo vệ môi trường của chủ đầu tư KCN, cũng như các doanh nghiệp hoạt động sản xuất - kinh doanh, đã nghiên cứu và tìm hiểu rõ các thông tư, quy định về công tác bảo việc môi trường. Bên cạnh…
Read more
kcn-song-tra-thai-binh
KCN Sông Trà đã ứng dụng công nghệ quản lý dữ liệu quan trắc nước thải. Hướng đến chuyển đổi số, bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển bền vững. Giải pháp iLotusLand mang lại nhiều lợi ích cho việc giám sát, đánh giá và kiểm soát hiệu quả hoạt động xử lý nước thải tại KCN. Với việc ứng dụng công nghệ, KCN Sông Trà đã xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu quan trắc nước thải tự động. Hệ thống bao gồm: Các cảm biến thu thập dữ liệu về các thông số quan trọng của…
Read more
nhiet-dien-nghi-son-2
Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2 (NS2PC) tự hào là một trong những nhà máy nhiệt điện hiện đại nhất khu vực Đông Nam Á. Sở hữu công suất 1.200 MW và áp dụng công nghệ đốt than siêu tới hạn tiên tiến nhất hiện nay, NS2PC không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp điện năng cho khu vực mà còn cam kết mang đến một môi trường sống an toàn và bền vững. Vượt xa sứ mệnh sản xuất điện, NS2PC tiên phong trong việc áp dụng phần mềm giám sát dữ liệu quan…
Read more
giam-sat-nuoc-thai-kcn-amata-long-thanh
In the context of enhancing awareness of environmental protection and sustainable development, business projects are increasingly focusing on creating value not only for the enterprise but also for the community and the environment. In this spirit, AMATA has emerged as a shining example, especially with the AMATA Long Thanh project in Vietnam. This article will share about AMATA's sustainable development direction, particularly at the AMATA Long Thanh industrial zone.
Read more
trung-tam-dieu-khien-cong-ty-nhiet-dien-duyen-hai-chi-nhanh-tong-cong-ty-phat-dien-1
The role of environmental monitoring and management in the electricity production industry is becoming increasingly important, especially in the context of industries striving for sustainable development and responsibility. Many technological solutions have emerged to reconcile production activities with environmental protection. Prominently in this field is the
Read more
xuong-giang-paper-ung-dung-phan-mem-quan-ly-quan-trac-nuoc-thai
Nowadays, the development of information technology has opened up new opportunities for more effective management and monitoring of industrial production activities. In the paper manufacturing sector, monitoring and treating wastewater is an indispensable part to ensure environmental compliance and protect water resources. In this context,
Read more
tram-quan-trac-nuoc-thai--tai-nha-may-coca-cola
The robust development of technology has brought breakthrough solutions in environmental protection, and Coca-Cola Đà Nẵng is no exception. With a clear understanding of the importance of monitoring and controlling wastewater quality in the production process, the Đà Nẵng branch of Coca-Cola has partnered with iLotusLand, a leading provider of environmental management solutions based on IoT (Internet of Things) technology. In the context of increasing demand to balance economic development and environmental protection, Coca-Cola Đà Nẵng's implementation of the iLotusLand wastewater monitoring software is not just a significant step forward, but also a testament to their strong commitment to sustainable development and social responsibility.
Read more
KCN-Long-Duc
Long Duc Industrial Zone is located in Dong Nai province, covering an expansive area of over 300 hectares, attracting more than 100 businesses operating in various sectors. Recognizing the importance of environmental protection, especially in wastewater treatment, Long Duc Industrial Zone has invested in the iLotusLand wastewater monitoring software. This marks a significant step in applying technology to environmental protection, contributing to the establishment of a green, clean, beautiful, and civilized industrial zone.
Read more
phan-mem-quan-ly-quan-trac-nuoc-thai-KCN-Nhat-Ban-Nomura-Hai-Phong
Japan Industrial Zone - Hai Phong is strategically located, adjacent to the capital Hai Phong, and 90km away from Hanoi. With modern and synchronized technical infrastructure, this industrial zone is conveniently connected to seaports, airports, major railway stations, and important transportation systems such as National Highway 5. NHIZ stands out in its commitment and implementation of environmental protection measures. With an automated continuous wastewater monitoring station system installed by Viet An Enviro...
Read more

Get started with iLotusLand today

Consulting on solutions to monitor and manage environmental monitoring data easily and effectively.