Skip to content

Hệ thống quản lý môi trường (EMS)

Posted on Tháng Mười Hai 14, 2023

Chuyển đổi sang một nền kinh tế xanh và bền vững đang trở thành xu hướng quan trọng trong cộng đồng quốc tế. Đối mặt với những thách thức ngày càng tăng về biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường, các doanh nghiệp và tổ chức đang giải quyết thách thức này bằng cách triển khai Hệ Thống Quản Lý Môi Trường (EMS).

Hệ thống quản lý môi trường là gì? và ISO 14001:2015

Hệ thống quản lý môi trường – Environmental management system (EMS) là một tập hợp các quy trình và thực tiễn cho phép một tổ chức giảm đi các tác động của môi trường và tăng hiệu quả hoạt động một cách đồng thời. Hệ thống quản lý môi trường được mô tả chi tiết tại tiêu chuẩn ISO 14001.

Environmental-management-system-EMS
Environmental management system EMS

Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) đã phát triển một tiêu chuẩn quốc tế, ISO 14001 , để xác định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý môi trường. ISO 14001 là tiêu chuẩn được công nhận nhiều nhất trong lĩnh vực quản lý môi trường và được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới.

Hệ thống quản lý môi trường (EMS) được phát triển theo tiêu chuẩn này như một phần chiến lược của tổ chức nhằm thực hiện chính sách môi trường và giải quyết các quy định của chính phủ. EMS tập trung nguồn lực vào việc đáp ứng các cam kết được xác định trong chính sách của tổ chức, có thể bao gồm việc giảm hoặc loại bỏ các tác động tiêu cực đến môi trường của các sản phẩm, dịch vụ, hoạt động của tổ chức và tăng tác động tích cực của chúng.

Chứng chỉ ISO 14001:2015
Chứng chỉ ISO 14001:2015

Thành phần hoạt động chính

1/ Phát Triển Chính Sách

Việc xây dựng một chính sách môi trường toàn diện là bước đầu tiên trong việc phát triển EMS. Chính sách này nên thể hiện cam kết của tổ chức đối với bền vững môi trường và tuân thủ các luật lệ và quy định liên quan.

2/ Lập Kế Hoạch

Giai đoạn lập kế hoạch bao gồm việc xác định các khía cạnh và ảnh hưởng môi trường có thể xuất phát từ các hoạt động, sản phẩm hoặc dịch vụ của tổ chức. Điều này bao gồm việc thực hiện đánh giá rủi ro môi trường và đặt ra các mục tiêu và chỉ tiêu để cải thiện.

3/ Thực Hiện và Vận Hành

Khi kế hoạch đã được đặt ra, tổ chức cần triển khai và vận hành EMS. Điều này bao gồm việc định rõ vai trò và trách nhiệm, cung cấp đào tạo và thiết lập các kênh giao tiếp để đảm bảo mọi người trong tổ chức đều đồng thuận với mục tiêu môi trường.

4/ Giám Sát và Đo Lường

Giám sát và đo lường liên tục là quan trọng để đánh giá hiệu suất môi trường của tổ chức. Điều này bao gồm việc theo dõi tiến triển đối với các mục tiêu, giám sát các chỉ số môi trường quan trọng và thực hiện kiểm toán định kỳ để đảm bảo tuân thủ.

5/ Đánh Giá Tuân Thủ

Tổ chức cần đánh giá định kỳ sự tuân thủ của mình đối với các luật lệ và quy định môi trường liên quan. Điều này bao gồm việc cập nhật thông tin về thay đổi trong pháp luật và đảm bảo rằng các thực hành của tổ chức phù hợp với yêu cầu pháp lý.

6/ Xem Xét và Cải Thiện

Việc xem xét định kỳ về EMS là cần thiết để đánh giá hiệu quả của nó. Điều này bao gồm việc đánh giá kết quả của giám sát và đo lường, đánh giá tiến triển đối với các mục tiêu và xác định cơ hội cải thiện.

Mục đích của hệ thống quản lý môi trường

Hệ thống quản lý môi trường (EMS) có thể được sử dụng để giảm tác động môi trường của tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động. Đồng thời chứng minh cho các bên liên quan thấy rằng hành động thực tế hướng đến phát triển bền vững đang được thực hiện.

EMS giúp các tổ chức xác định, quản lý, giám sát và kiểm soát hiệu quả hoạt động môi trường của họ một cách toàn diện. Ví dụ: đánh giá rủi ro sẽ xảy ra nhằm xác định bối cảnh tác động đến môi trường. Sau đó, các biện pháp kiểm soát sẽ được đưa ra để giúp quản lý những rủi ro này và các chiến lược được thiết kế để giảm thiểu chúng.

Bằng cách triển khai EMS, tổ chức sẽ xem xét tất cả các vấn đề môi trường có liên quan đến hoạt động của mình. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sử dụng tài nguyên, tiêu thụ năng lượng và nước, tạo ra chất thải, lượng khí thải carbon và đa dạng sinh học địa phương hiệu quả.

Các yếu tố được xem xét khi triển khai Hệ thống quản lý môi trường 
Các yếu tố được xem xét khi triển khai Hệ thống quản lý môi trường

Lợi ích của việc thực hiện hệ thống quản lý môi trường 

Hiệu suất và tuân thủ môi trường   

Việc triển khai Hệ thống quản lý môi trường sẽ giúp tổ chức thực hiện kiểm soát rủi ro môi trường và nỗ lực cải tiến liên tục. Việc này đảm bảo rằng việc tuân thủ các quy định hiện tại và tương lai đã được đáp ứng. Nếu được triển khai hiệu quả, nó là giá trị then chốt trong tổ chức giúp tăng cường sự tham gia của lãnh đạo và nhân viên vào hành trình phát triển bền vững.

Danh tiếng doanh nghiệp   

Việc triển khai Hệ thống quản lý môi trường có thể giúp cải thiện danh tiếng của tổ chức của bạn và sự tin cậy của các bên liên quan. Bằng cách nhận được chứng nhận từ Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO), các bên liên quan sẽ biết rằng bạn được công nhận ở cấp độ cao. Điều này cho thấy rằng doanh nghiệp đang xem xét nghiêm túc tác động môi trường của tổ chức mình.    

Giảm chi phí hoạt động   

Các quy trình liên quan đến việc triển khai Hệ thống quản lý môi trường có thể mang lại lợi thế cạnh tranh và tài chính. EMS đánh giá cách tổ chức của bạn sử dụng tài nguyên và xác định các cách để tránh lãng phí, đảm bảo sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn.  

Trong suốt quá trình, sẽ xuất hiện các cơ hội để giảm thiểu mức tiêu thụ không cần thiết, dẫn đến giảm chi phí. Ví dụ, cải thiện cách bạn tiêu thụ năng lượng sẽ dẫn đến giảm chi tiêu cho điện hoặc gas. 

Tinh thần nhân viên được nâng cao   

Hành động vì môi trường hiện là giá trị cốt lõi mà nhân viên đang mong muốn chia sẻ với người sử dụng lao động của mình. Nhân viên ngày càng tìm kiếm các tổ chức thực hiện các cam kết bền vững, điều này thường có thể là yếu tố quyết định để các nhân viên tiềm năng lựa chọn tổ chức để làm việc.    

Nghiên cứu cho thấy rằng các tổ chức có mục tiêu phát triển bền vững sẽ nâng cao sự hài lòng và động lực của nhân viên vì điều đó mang lại nhiều ý nghĩa hơn cho những gì họ làm. Quan trọng hơn, việc có một chương trình nghị sự bền vững mạnh mẽ sẽ cho nhân viên thấy rằng tổ chức của bạn đặt môi trường và con người lên trên lợi nhuận, thể hiện sự quan tâm và giá trị thực sự đối với nhân viên.   

Xem thêm các bài viết liên quan: Thông báo – Tính năng hữu ích trong quản lý, vận hành
Tầm quan trọng của quan trắc môi trường với doanh nghiệp hiện nay
Tương tác hai chiều: Trao đổi thông tin nội bộ với iLotusLand

Thông tin liên hệ: 
Email: info@ilotusland.com
Hotline: +84 909 403 778
FacebookiLotusLand – Leading in Industrial IoT Solutions
Linked in: iLotusLand – The 1st IoT Platform in Vietnam

What’s next?

ilotusland-on-clound-tram-quan-trac-khong-khi-xung-quanh-so-TNMT-Binh-Dinh
Trong thế giới ngày nay của công nghệ thông tin doanh nghiệp, có nhiều yếu tố mà một công ty phải xem xét cân nhắc rất kỹ để quyết định xem triển khai hạ tầng đám mây - On-Cloud có phải là lựa chọn phù hợp hay không. Ngược lại, cũng có nhiều công ty không thể triển khai On-Clound, thay vào đó doanh nghiệp phải triển khai On-Premise. On-Premise vs. On-Cloud là gì? Sự khác biệt quan trọng giữa on-premise và on-cloud, đồng thời phân tích những ưu điểm và rủi ro của từng mô hình là gì? Hãy…
Đọc thêm
quan-trac-moi-truong-la-gi-ilotusland-100
Quan trắc môi trường là quá trình sử dụng các phương tiện và thiết bị đo lường để thu thập dữ liệu về các yếu tố môi trường như không khí, nước, đất, chất thải, và tiếng ồn. Có 7 loại quan trắc môi trường chính: không khí, đất, nước, chất thải, tiếng ồn, trắc phổ và khí quyển; tất cả đều quan trọng để cung cấp thông tin chính về môi trường. Mục đích chính của quan trắc môi trường là đánh giá và theo dõi sự thay đổi trong môi trường và tác động của các hoạt động như…
Đọc thêm
le-cong-bo-doanh-nghiep-ben-vung-2023
Trong thời đại mà mối quan tâm về môi trường được đặt lên hàng đầu trong các cuộc thảo luận toàn cầu, các doanh nghiệp ngày càng nhận thức được tầm quan trọng của việc lồng ghép tính bền vững vào chiến lược phát triển của mình. Phát triển kinh doanh bền vững không chỉ gắn liền với các giá trị đạo đức và môi trường mà còn mang lại lợi thế cạnh tranh về lâu dài cho doanh nghiệp. Trong đó, một trong những yếu tố quan trọng của chiến lược phát triển kinh doanh bền vững là giám…
Đọc thêm
Nóng lên toàn cầu

Thế giới đang nóng lên nhanh hơn bao giờ hết

Posted on Tháng Mười Hai 27, 2023
Sự nóng lên toàn cầu là một tấm thảm phức tạp được dệt thành kết cấu của hệ thống khí hậu hành tinh chúng ta. Với sự nóng lên nhanh hơn bao giờ hết trong những năm vừa qua, nó đã trở thành một thách thức môi trường nghiêm trọng của thời đại ngày nay, gây áp lực rất lớn đối với các nhà lãnh đạo trên thế giới. Sự nóng lên toàn cầu Sự nóng lên toàn cầu là sự nóng lên lâu dài của bề mặt Trái đất được quan sát kể từ thời kỳ tiền công nghiệp…
Đọc thêm
cong-khai-du-lieu-moi-truong-tai-Cty-Hung-Nghiep-Formosa
Công khai thông tin môi trường là một nguyên tắc quan trọng trong quản lý và bảo vệ môi trường, mang lại sự minh bạch và trách nhiệm trong việc chia sẻ thông tin về tình trạng môi trường với cộng đồng. Điều này không chỉ là một xu hướng toàn cầu mà còn là yếu tố quyết định trong việc xây dựng và duy trì một môi trường sống lành mạnh cho cả con người và tự nhiên. Trong bối cảnh ngày nay, vấn đề môi trường ngày càng trở nên nghiêm trọng, với những thách thức như biến…
Đọc thêm
Trien-khai-phan-mem-iLotusLand-quan-ly-moi-truong

Công cụ quản lý môi trường gồm những gì?

Posted on Tháng Mười Hai 19, 2023
Quản lý môi trường là biện pháp được nghiên cứu và phát triển liên tục bởi tình trạng suy thoái môi trường nghiêm trọng trên thế giới. Nhờ vào các kỹ thuật và công nghệ môi trường, vấn đề ô nhiễm do hoạt động sản xuất của con người đang được nghiên cứu, xử lý hoặc phòng tránh, ngăn ngừa. Các công cụ, kỹ thuật phân tích, đo đạc, giám sát chất lượng môi trường được phát triển ở nhiều nước phát triển trên thế giới. Quản lý môi trường là gì? "Quản lý môi trường là tổng hợp các…
Đọc thêm

Liên hệ ngay với iLotusLand

Tư vấn giải pháp giám sát và quản lý dữ liệu quan trắc môi trường dễ dàng và hiệu quả.