Skip to content

Lập Báo cáo Quan trắc môi trường định kỳ có cần thiết không?

Posted on Tháng Mười 2, 2023

Các hoạt động kinh doanh sản xuất của dự án đều có phát sinh nguồn ô nhiễm và tác động ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường xung quanh. Vì thế, để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất kinh doanh cần thực hiện một số hồ sơ môi trường. Trong đó có báo cáo quan trắc môi trường định kỳ.

Quan trắc môi trường định kỳ là gì?

Quan trắc môi trường định kỳ là thường xuyên giám sát, theo dõi số lượng, diễn biến, thực trạng của các nguồn tác động tiêu cực của doanh nghiệp đến môi trường khi đã được đưa vào sử dụng. Qua các chỉ tiêu phân tích chất lượng môi trường là: đất, nước, không khí,…của mỗi dự án đã đi vào hoạt động, sau đó đánh giá tác động của nguồn ô nhiễm đến môi trường xung quanh và sức khỏe con người. Đây cũng là cơ sở để đề ra các biện pháp bảo vệ môi trường và phương án xử lý thích hợp.

Đây chính là một trong những hoạt động quan trọng và không thể thiếu trong các công tác quản lý và bảo vệ môi trường. Tầm quan trọng của quan trắc môi trường định kỳ rất lớn, là quá trình thực hiện sau khi các dự án thực hiện đánh giá tác động môi trường. Nó giúp doanh nghiệp theo dõi cụ thể những tác động trong quá trình hoạt động, và đưa ra những đề xuất bảo vệ môi trường hiệu quả hơn.

Ni dung quan trc môi trường định k:

Mỗi cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải quan trắc môi trường định kỳ 06 tháng/lần trong đó nội dung chính bao gồm:

 • Báo cáo các thông tin chung về hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, các thay đổi trong quá trình hoạt động sản xuất 06 tháng gần nhất;
 • Định kỳ đo đạc, lấy mẫu phân tích các thông số về không khí xung quanh, khí thải công nghiệp, nước thải; tần suất đo đạc, lấy mẫu 03 tháng/lần;
 • Nhận xét kết quả, doanh nghiệp cam kết khắc phục hoặc cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường (trong trường hợp kết quả không đạt).

Mục đích của quan trắc môi trường định kỳ

Mục đích của việc báo cáo quan trắc môi trường định kỳ là theo dõi quan trắc số liệu của mỗi công ty. Đánh giá được tác động ảnh hưởng của nguồn ô nhiễm phát sinh giúp công ty ngăn chặn được những vấn đề ô nhiễm. Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và đưa ra các biện pháp xử lý thích hợp. Cụ thể:

 • Đánh giá hiện trạng môi trường của các cơ sở.
 • Đánh giá mức độ tác động tới môi trường xung quanh và sức khỏe của nhân viên làm việc tại cơ sở.
 • Báo cáo quá trình giám sát, thực hiện, bảo vệ môi trường tại doanh nghiệp với cơ quan Nhà nước.

Từ đó, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ có chính sách, biện pháp phối hợp với doanh nghiệp nhằm bảo vệ môi trường.

Quan trắc môi trường định kỳ có ý nghĩa gì?

Quan trắc môi trường định kỳ có ý nghĩa như một yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả của các hoạt động bảo vệ môi trường:

 • Là công cụ kiểm soát chất lượng môi trường.
 • Là công cụ kiểm soát ô nhiễm.
 • Là cơ sở thông tin cho công nghệ môi trường.
 • Là cơ sở thông tin cho quản lý môi trường.
 • Là mắt xích quan trọng trong đánh giá tác động môi trường.

Thành phn môi trường và cht phát thi cn được quan trđịnh k.

 1. Môi trường nước gồm nước mặt lục địa, nước dưới đất, nước biển, nước mưa.
 2. Môi trường không khí gồm không khí trong nhà, không khí ngoài trời.
 3. Tiếng ồn, độ rung, bức xạ, ánh sáng.
 4. Môi trường đất, trầm tích.
 5. Phóng xạ.
 6. Nước thải, khí thải, chất thải rắn.
 7. Hóa chất nguy hại phát thải và tích tụ trong môi trường.
 8. Đa dạng sinh học.

Lợi ích của việc quan trắc môi trường định kỳ?

 • Cung cấp các đánh giá về diễn biến chất lượng môi trường trên quy mô Trung ương. Đóng góp vào việc thành lập báo cáo hiện trạng môi trường.
 • Cung cấp các đánh giá về diễn biến chất lượng môi trường của từng vùng trọng điểm được quan trắc. Để phục vụ các yêu cầu tức thời của các cấp quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường.
 • Cảnh báo kịp thời các diễn biến bất thường hay các nguy cơ ô nhiễm, suy thoái môi trường.
 • Xây dựng cơ sở dữ liệu về chất lượng môi trường phục vụ việc lưu trữ, cung cấp và trao đổi thông tin trong phạm vi quốc gia và quốc tế.

Các đối tượng cần lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ.

Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ là tên gọi mới thay thế cho tên gọi cũ là (báo cáo giám sát môi trường định kỳ theo Thông tư 43). Là một hình thức đánh giá chất lượng ngắn hạn môi trường tại cơ sở và báo cáo định kỳ về cơ quan có thẩm quyền như các chi cục bảo vệ môi trường, Phòng, Sở Tài nguyên và Môi trường.

Các đối tượng cụ thể cần lập báo cáo quan trắc định kỳ:

 • Các doanh nghiệp sản xuất: nhà xưởng, nhà kho, các nhà máy, các công ty sản xuất,….
 • Khu công nghiệp: các khu công nghiệp, khu chế xuất, các cụm công nghiệp.
 • Các cơ sở y tế: Bệnh viện; Thẩm mỹ viện, spa; Cơ sở xét nghiệm y khoa, Nha khoa, Phòng khám,…
 • Khu dân cư, đô thị: Các khu dân cư, khu đô thị, chung cư.
 • Khu xử lý rác thải: bãi chôn lấp, trạm trung chuyển, nhà máy đốt rác.
 • Lĩnh vực thương mại, dịch vụ: Các tòa nhà văn phòng cho thuê, địa ốc,…; Các công ty dịch vụ có ĐTM, đề án bảo vệ môi trường; Trung tâm thương mại.

Cơ quan phê duyệt báo cáo quan trắc môi trường định kỳ.

 • Sở Tài nguyên và Môi trường: Đối với các dự án, doanh nghiệp có đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường được Sở, Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định.
 • Phòng Tài nguyên và Môi trường: Đối với các dự án, doanh nghiệp có đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường được Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định.
 • Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế: Đối với các dự án, doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế được cơ quan có thẩm quyền ủy nhiệm.

Tần suất báo cáo quan trắc môi trường định kỳ hiện nay.

 • Các cơ sở có quy mô tương đương với các đối tượng quy định tại Phụ lục II Nghị định số 18/2015/NĐ-CP: 3 tháng/01 lần
 • Các cơ sở có quy mô tương đương với đối tượng quy định tại Phụ lục 5.1 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT: 06 tháng/01 lần.
 • Các cơ sở có quy mô tương đương với đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 32 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT.

Hình thức xử lý doanh nghiệp không lập hồ sơ quan trắc môi trường định kỳ.

 • Đối tượng thuộc thẩm quyền của UBND Huyện: Cảnh cáo hoặc phạt tiền 500,000 – 1,000,000đ.
 • Đối tượng thuộc thẩm quyền xác nhận của sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế: phạt tiền từ 1,000,000 – 15,000,000đ.
 • Đối tượng thuộc thẩm quyền xác nhận của UBND cấp Tỉnh hoặc cơ quan được UBND cấp tỉnh ủy quyền: Phạt tiền từ 10,000,000 – 15,000,000đ.
 • Đối tượng thuộc thẩm quyền xác nhận của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ, Cơ quan ngang Bộ: phát tiền từ 15,000,000 – 20,000,000đ.
 • Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn Môi trường và Hồ sơ môi trường tương đương với thẩm quyền xác nhận của Bộ tài nguyên và Môi trường, các Bô, các cơ quan ngang Bộ: 20,000,000 – 40,000,000đ.

Hồ sơ cần thiết để đăng ký quan trắc môi trường.

 • Giấy đăng ký kinh doanh/Giấy phép đầu tư
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/Hợ đồng thuê đất.
 • Quyết định phê duyệt ĐTM/ KH BVMT/ ĐA BVMT.
 • Sổ đăng ký chủ nguồn CTNH
 • Hợp đồng thu gom và xử lý chất thải nguy hại, chất thải rắn không nguy hại và chất thải rắn sinh hoạt.
 • Xác nhận hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường.
 • Tùy theo ngành nghề, hồ sơ có thể tăng hoặc giảm, khác nhau.

iLotusLand – Giải pháp Lập Báo cáo định kỳ tự động tiện lợi

Bao-cao-dinh-ky-ilotusland
Báo cáo định kỳ iLotusLand

Với tính chất đặc thù của lĩnh vực môi trường, các báo cáo đều thực hiện theo chu kỳ và yêu cầu chính xác cao, việc lập báo cáo bằng thủ công là một việc vô cùng khó khăn và tốn nhiều thời gian công sức. Chính vì thế iLotusLand đã cho ra đời công nghệ phần mềm đắc lực vô cùng hiện đại giúp cho khách hàng tổng hợp được báo cáo nhanh chóng, đa dạng ngôn ngữ, đa dạng cách hiển thị với các dữ liệu chính xác đã được kiểm duyệt. Phần mềm luôn không ngừng tối ưu về giao diện và độ ổn định để có thể đồng hành cùng các doanh nghiệp, tổ chức.

Chúng tôi không ngừng sáng tạo và đầu tư về chất lượng sản phẩn để mang đến cho các bạn những tiện ích an toàn, tiện lợi và giá cả phải chăng nhất thị trường. iLotusLand hứa hẹn sẽ là nơi cung cấp các giải pháp quản lý dữ liệu quan trắc môi trường được tích hợp đầy đủ các tính năng tiện ích và hiệu quả cạnh tranh không chỉ tại thị trường Việt Nam mà còn là thị trường Quốc tế. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để trải nghiệm nhiều tính năng hữu ích hơn thế nữa!

Xem thêm các bài viết liên quan: Top các lợi ích khi dùng báo cáo định kỳ tự động với iLotusLand
Cổng thông tin: Giải pháp của iLotusLand với môi trường

Thông tin liên hệ: 
Email: info@ilotusland.com
Hotline: +84 909 403 778
FacebookiLotusLand – Leading in Industrial IoT Solutions
Linked in: iLotusLand – The 1st IoT Platform in Vietnam

What’s next?

Khí thải công nghiệp tác động đến môi trường
Môi trường không khí đang phải đối mặt với một thách thức nghiêm trọng, khi khí thải từ hoạt động công nghiệp đang tác động mạnh mẽ đến chất lượng không khí mà chúng ta hít thở hàng ngày. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cận cảnh về khí thải công nghiệp và tác động của nó đến mức độ ô nhiễm không khí. Đồng thời, xem xét những khía cạnh ảnh hưởng đến sức khoẻ con người và hệ sinh thái tự nhiên. Khí Thải Công Nghiệp và Nguyên Nhân Gây Ô Nhiễm Không Khí Khí…
Read more
ung-dung-IoT-gian-sat-khong-khi
Giải pháp IoT giám sát quan trắc không khí xung quanh iLotuLand Ngày nay, chất lượng không khí đã trở thành một vấn đề nổi cộm đối với sức khỏe con người và môi trường tự nhiên. Sự tăng cường về đô thị hóa và công nghiệp hóa, cùng với biến đổi khí hậu, đã tạo ra tình hình ô nhiễm không khí ngày càng nghiêm trọng. Để đối phó với vấn đề này, Internet of Things (IoT) đã nảy mầm như một công cụ mạnh mẽ cho việc giám sát quan trắc không khí xung quanh. Bài viết này…
Read more
Phan-mem-iLotusLand-cho-moi-truong
Phần mềm iLotusland -  Bạn đồng hành cho trái đất xanh Phần mềm iLotusLand hỗ trợ tổng hợp và báo cáo các chỉ số đo được từ hệ thống giám sát, đồng thời kiểm soát và phân tích dữ liệu giám sát môi trường IoT theo thời gian thực. Phần mềm iLotusland hỗ trợ tổng hợp và báo cáo các chỉ số đo được từ hệ thống giám sát, đồng thời kiểm soát và phân tích dữ liệu giám sát môi trường IoT theo thời gian thực. Phần mềm phụ thuộc vào dữ liệu để đưa ra quyết định thông…
Read more
Thị trường Carbon
“Kinh tế xanh” với “Thị trường tín chỉ Carbon” là những cơ chế tài chính góp phần mạnh mẽ vào việc giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và giải quyết các thách thức môi trường. Sự kết nối song song này sẽ giúp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế xanh bền vững hơn theo xu hướng toàn cầu. Hãy cùng iLotusLand khởi xướng phong trào phát triển thị trường tín chỉ Carbon tại Việt Nam. Kinh tế Xanh - Hướng đi bền vững Biến đổi khí hậu hiện đang gây ra một số…
Read more
Thông báo là công cụ cho bạn biết điều gì đang xảy ra khi dữ liệu hoặc thiết bị gặp sự cố cụ thể mà người quản lý hoặc nhà điều hành quan tâm. Sự cố thất thường trong việc vận hành là bài toán đặt ra cho các nhà quản lý, vận hành hệ thống liên quan đến trạm quan trắc môi trường cần được tính toán, giải quyết tốc độ nhất có thể. Điều này có thể dẫn đến trì trệ hệ thống, ảnh hưởng chất lượng đầu ra, trực tiếp gây áp lực đến ô nhiễm môi…
Read more
Chúng ta có thể biết đến các ứng dụng Machine Learning (Nền rảng học máy) trong cuộc sống, như ô tô tự lái của Tesla hay Google, hệ thống nhận diện khuôn mặt của Facebook cách đây vài năm, trợ lý ảo Siri của Apple, hệ thống gợi ý sản phẩm của Amazon, v.v. gợi ý phim của Netflix… và vô số những ứng dụng khác. Machine Learning là một cơn sốt công nghệ trên toàn thế giới trong những năm gần đây. Trong thế giới công nghiệp, các công ty lớn như Google, Facebook, Microsoft, Tesla, Amazon cho đến…
Read more

Liên hệ ngay với iLotusLand

Tư vấn giải pháp giám sát và quản lý dữ liệu quan trắc môi trường dễ dàng và hiệu quả.