Skip to content

Dữ liệu từ trạm quan trắc vẫn về hệ thống nhưng không hiển thị lên phần mềm ? ( On premise )

Tháng Chín 18, 2023

💡 Kiểm tra trên phần mềm: truy cập vào Cấu hình —> Trạm quan trắc xem trạng thái trạm đã cấu hình kết nối hay chưa. Nếu chưa truy cập vào kết nối để kết nối trạm với file đã về server.

du-lieu-tu-tram-quan-trac-van-ve-he-thong-nhung-khong-hien-thi-len-phan-mem-on-premise

du-lieu-tu-tram-quan-trac-van-ve-he-thong-nhung-khong-hien-thi-len-phan-mem-on-premise

Kiểm tra Server tiếp nhận file: Ta tiến hành kiểm tra dịch vụ xử lý file có đang hoạt động hay không như sau:

  • Mở CMD chạy bằng quyền admin và dùng lệnh pm2 log (id) để kiểm tra tiến trình dịch vụ xử lý file vẫn đang chạy tốt hay không và file về có được xử lý hay không. Note: id chỉ là định danh số thứ tự tiến trình xử lý file.

du-lieu-tu-tram-quan-trac-van-ve-he-thong-nhung-khong-hien-thi-len-phan-mem-on-premise

  • Nếu tiến trình không chạy ta dùng lệnh pm2 restart (id), rồi pm2 log (id) để tiếp tục kiểm tra xem file đã xử lý và hiển thị lên phần mềm hay chưa.

du-lieu-tu-tram-quan-trac-van-ve-he-thong-nhung-khong-hien-thi-len-phan-mem-on-premise

du-lieu-tu-tram-quan-trac-van-ve-he-thong-nhung-khong-hien-thi-len-phan-mem-on-premise

Note: Nếu kiểm tra log file đã được xử lý và di chuyển vào thư mục sau xử lý mà vẫn chưa lên phần mềm thì kiểm tra lại phần kết nối phía trên.

 

Liên hệ ngay với iLotusLand

Tư vấn giải pháp giám sát và quản lý dữ liệu quan trắc môi trường dễ dàng và hiệu quả.