Skip to content

Khi dịch vụ đọc file bị dừng không chạy hoặc mất tiến trình ta cần làm gì để khôi phục dịch vụ ?

Tháng Tám 22, 2023

Bạn phải là người quản trị hệ thống và có quyền truy cập server tiếp nhận dữ liệu.

Khi tiến trình bị lỗi hoặc mất sẽ hiển thị như hình sau:

dich-vu-doc-file-bi-dung-3

dich-vu-doc-file-bi-dung-4

Ta cần thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Mở CMD chạy quyền administrator trong server collector.

khi-dich-vu-doc-file-bi-dung-khong-chay-hoac-mat-tien-trinh-ta-can-lam-gi-de-khoi-phuc-dich-vu

Bước 2: dùng thử lệnh pm2 start (id) : để chạy lại dịch vụ đang dừng. Hoặc lệnh pm2 resurrect để khôi phục lại dịch vụ nếu tiến trình bị mất .

Bước 3: dùng lệnh pm2 logs để kiểm tra dịch vụ chạy.

khi-dich-vu-doc-file-bi-dung-khong-chay-hoac-mat-tien-trinh-ta-can-lam-gi-de-khoi-phuc-dich-vu

Note: Khi thực hiện đến bước 3 mà dịch vụ xử lý file vẫn chưa hoạt động được ta nên dùng lệnh pm2 delete (id) để xoá sạch dịch vụ hiện tại . Sau đó truy cập vào đường dẫn chứa Source code bằng CMD rồi dùng lệnh pm2 reload ecosystem.config.js để tiến hành khởi tạo ra dịch vụ mới. Khi thực hiện các bước trên mà vẫn không được có thể gửi email đến địa chỉ [email protected] để được hỗ trợ thêm.

Liên hệ ngay với iLotusLand

Tư vấn giải pháp giám sát và quản lý dữ liệu quan trắc môi trường dễ dàng và hiệu quả.