Skip to content

Ha Tien Kien Giang cement joint-stock company

Posted on November 30, 2023

Trusted Partner in the Cement Industry

Ha Tien Kien Giang cement joint-stock company stands out as a leading entity in the production and business of cement in Vietnam. With a long-standing history and steady development, the company has established a solid reputation in the domestic cement market.

cty-cp-xi-mang-ha-tien-Kien-Giang

Lịch sử và phát triển Xi Măng Hà Tiên Kiên Giang

The origins of Ha Tien Kien Giang Cement Joint Stock Company can be traced back to the Ha Tien Cement Plant, established in 1996. It was a member of the Investment and Construction Joint Stock Company HUD Kien Giang, under the Tan A Dai Thanh Group. Over several developmental stages, from 1993 to 2010, the company consolidated into a single entity named Ha Tien Kien Giang Cement Joint Stock Company, overseeing two plants – Kien Luong Cement Plant and Binh Phuoc Cement Plant – along with two grinding stations in Phu Huu and Cam Ranh.

The company primarily engages in the production of cement and clinker while also extracting resources such as iron ore, sand, limestone, and clay. Additionally, the company handles road freight transport and trades in building materials and installation equipment within the construction industry.

xi-mang-ha-tien-Kien-Giang

 

Xi Măng Hà Tiên Kiên Giang đi liền chất lượng và uy tín

With a highly skilled workforce boasting expertise and experience, Ha Tien Kien Giang Cement Joint Stock Company continuously researches and develops cement products to meet consumer demands and the unique climate of Vietnam. The company's products, especially the cement under the brand "Cá Sấu" (Crocodile), are widely used in major projects, including Phu Quoc Airport and the General Hospital of Kien Giang Province, earning numerous prestigious awards like the Silver Prize for Vietnam's Quality Awards.

Quan trắc không khí nhà máy

Công ty luôn coi trọng công tác bảo vệ môi trường, trong đó quan trắc môi trường là một nhiệm vụ quan trọng. Công ty đã đầu tư hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục, bao gồm:

  • Hệ thống quan trắc khí thải tự động tại ống khói của nhà máy clinker và nhà máy xi măng. Hệ thống này đo các thông số ô nhiễm không khí như bụi, SO2, NOx, CO,…
  • Hệ thống quan trắc nước thải tự động tại nhà máy xử lý nước thải. Hệ thống này đo các thông số ô nhiễm nước thải như COD, BOD5, TSS,…
  • Hệ thống quan trắc tiếng ồn tự động tại khu vực nhà máy. Hệ thống này đo các thông số ô nhiễm tiếng ồn như mức ồn trung bình, mức ồn tối đa,…

Thông tin quan trắc môi trường được thu thập và truyền trực tiếp về Trung tâm Điều hành An toàn, Môi trường và Sức khỏe nghề nghiệp của Công ty. Trung tâm này có trách nhiệm giám sát, phân tích dữ liệu và đưa ra cảnh báo kịp thời khi có các chỉ tiêu ô nhiễm vượt ngưỡng cho phép.

phan-mem-quan-trac-khi-thai-xi-mang-ha-tien-kien-giang

Ngoài ra, Công ty còn thực hiện các hoạt động quan trắc môi trường định kỳ theo quy định của pháp luật. Các hoạt động này được thực hiện bởi các đơn vị tư vấn độc lập, có uy tín.

Nhờ thực hiện tốt công tác quan trắc môi trường, CTCP XM Hà Tiên Kiên Giang đã kiểm soát tốt các nguồn ô nhiễm, đảm bảo môi trường xung quanh nhà máy luôn trong tình trạng an toàn, sạch đẹp.

Get started with iLotusLand today

Consulting on solutions to monitor and manage environmental monitoring data easily and effectively.