Môi trường

Thách thức
Quan trắc khí thải là quá trình đo, phân tích chất thải tồn tại ở trạng thái khí hoặc hơi phát sinh từ hoạt động sản xuất, dịch vụ công nghiệp, được thực hiện bởi các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường hoặc các đơn vị, các tổ chức kinh doanh.
Dòng khí có thể được đo trước và sau một thiết bị kiểm soát ô nhiễm để xác định nồng độ ô nhiễm dựa vào lượng các chất ô nhiễm bị thiết bị thu giữ. Các phép đo có thể được thực hiện trong một khoảng thời gian ngắn (Ví dụ: theo mỗi giờ – giám sát nguồn thải) hoặc với các phương pháp đo lường một cách liên tục, được gọi là giám sát khí thải liên tục. Cần sử dụng các phương pháp đáng tin cậy để có được số liệu quan trắc khí thải.
Giải pháp của chúng tôi
Quản lý biến đổi khí hậu bằng công nghệ chỉ là bước đầu tiên. IoT làm được nhiều hơn việc đơn thuần là lưu trữ số liệu. iLotusLand giúp bạn thu thập, phân tích và cung cấp dữ liệu môi trường có giá trị ứng dụng. Việc này sẽ mang lại hiệu quả đáng kể đối với quy trình thủ công liên quan đến con người, thông tin,… Phần mềm sẽ cập nhật liên tục dữ liệu và phân tích nhanh chóng. Và phần mềm có thể được liên kết sử dụng rộng rãi bởi sự đồng tình của các cơ quan Nhà nước, mang lại giá trị đối với mỗi người dân trong việc bảo vệ bản thân trước nhiệt độ tăng và các điều kiện khí hậu nguy hiểm.
Lợi ích của bạn
Công tác quan trắc khí thải giúp đánh giá hiệu quả của quá trình sản xuất, đánh giá hệ thống xử lý khí thải, đồng thời cung cấp số liệu phục vụ công tác quản lý môi trường của địa phương.
Việc quan trắc khí thải chặt chẽ giúp cho doanh nghiệp xây dựng các báo cáo hiện trạng môi trường và hỗ trợ công tác kiểm soát ô nhiễm. Từ đó đánh giá sự tuân thủ của các cơ sở sản xuất đối với các tiêu chuẩn khí thải ra môi trường.
Câu chuyện thành công

Sở Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội

Ngành công nghiệp Sở Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội có trách nhiệm và quyền hạn đối với các hoạt động liên quan đến tài nguyên nước, khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy văn, viễn thám, thông tin tư liệu và ứng dụng công nghệ thông tin và các nhiệm vụ khác và theo Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao hoặc theo quy định của pháp luật. Vấn đề Với phạm vi quản lý số lượng trạm gần 90 tạo ra thách thức đáng kể đối với việc giám sát thông qua dữ liệu. Để đáp ứng nhu cầu giám sát dữ liệu trực tuyến, cần có cách thức hiển thị dữ liệu thông báo khi có biến động so với ngưỡng cho phép. Giải pháp thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn một cách thủ công chưa hiệu quả đối với việc tạo các báo cáo có tần suất lặp lại. Việc truyền nhận dữ liệu quan trắc tự động theo quy định còn hạn chế, phụ thuộc yếu tố con người. Giải pháp Tập trung dữ liệu tất cả các trạm trên giao diện hiển thị, thể hiện với màu sắc tương ứng ngưỡng dữ liệu tự thiết lập. Dữ liệu giám sát được hiển thị ở dạng số liệu và thể hiện trực quan bằng biểu đồ. Trích xuất báo cáo dưới dạng excel dựa trên mẫu báo cáo có sẵn theo quy định cơ quan nhà nước ban hành. Điều khiển lấy mẫu từ xa chỉ với thao tác đơn giản từ nền tảng web hoặc điện thoại di động. Dữ liệu với hàng loạt số liệu được truyền đi nhanh chóng dưới dạng file TXT, có thể xem

Read More »

Sở Tài nguyên và Môi trường Hồ Chí Minh

Ngành công nghiệp Sở Tài nguyên và Môi trường Hồ Chí Minh Sở Tài nguyên và Môi trường Hồ Chí Minh, là cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường gồm: đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu; đo đạc bản đồ; quản lý tổng hợp và thống nhất về biển và hải đảo; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ công về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của Sở. Vấn đề Cách thức theo dõi sát sao và kịp thời dữ liệu tổng quan tất cả các trạm quan trắc có số lượng hơn 90 là một bài toán về thời gian, nhân lực và cần đảm bảo tính kịp thời khi có biến động. Thực hiện lập báo cáo thường xuyên theo các mẫu do cơ quan Nhà nước ban hành chưa tối ưu vì mất thời gian tổng hợp dữ liệu và thiết lập công thức tính phù hợp. Tra cứu dữ liệu lịch sử gặp khó khăn với lượng dữ liệu lớn của nhiều trạm quan trắc. Cần bảo mật thông tin chặt chẽ với nhiều vị trí và chức vụ trong cùng một tổ chức. Giải pháp Trang hiển thị tổng quan tất cả tình trạng dữ liệu của nhiều trạm cùng một lúc. Hiển thị trực quan vị trí các điểm quan trắc trên nền bản đồ kèm màu sắc cảnh báo ngưỡng dữ liệu theo thời gian thực. Các báo cáo dựa trên mẫu do cơ quan nhà nước ban hành từ đó thiết lập công thức sẵn phù hợp. Tra

Read More »

Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ninh

Ngành công nghiệp Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ninh Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ninh là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, bao gồm: đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ. Vấn đề Công tác giám sát nguồn thải với số lượng lớn khoảng 145 trạm trên toàn địa bàn thật sự khó khăn. Dữ liệu từ các nguồn thải được tổng hợp với số lượng không hề nhỏ, do đó độ chính xác chưa cao. Để xác minh sự cố từ dữ liệu, sử dụng số liệu phục vụ tính một số khoản phí theo quy định hay thường xuyên lập báo cáo theo quy định của cơ quan nhà nước, tạo độ tin cậy tối đa trước khi công bố trong cộng đồng; các các công việc này mất không ít thời gian và nguồn lực. Đối với nhiệm vụ theo dõi, lưu trữ dữ liệu trạm quan trắc định kỳ chưa có công cụ hỗ trợ. Việc thực hiện một số mẫu báo cáo theo quy định của nhà nước có tần suất mỗi tháng, quý, năm cần xử lý lại số liệu theo phép tính phù hợp với đặc trưng riêng chắc chắn mất khá nhiều thời gian. Quy định đối với truyền nhận dữ liệu quan trắc tự động thì cách thức nào giúp việc này thực hiện nhanh chóng đảm bảo tính chính xác với lượng lớn dữ liệu trong hệ thống lưu trữ. Giải pháp Quản lý trực tuyến dữ liệu tất cả trạm quan trắc trên cùng

Read More »
Bạn đang tìm kiếm một nền tảng IoT mạnh mẽ?
Các ngành khác