Skip to content

Information portal: iLotusLand's solution to the environment

Posted on August 30, 2023

As you can see, the more developed our society becomes, the more negative environmental effects that we have to face from the environment. Everything around you probably is changing in the bad way? Air pollution, water pollution,… and other kinds of pollution that can down your health condition.

Within today’s development in science and technology, there is no need of modern, specialized equipments, or experts to measure the air pollution index around us.

Now, Just by one device connected to the internet, you can monitor quality metrics and see how the environment is doing with iLotusLand’s portal!

Product – The environmental portal was invented with the main role of accessing and supporting the public in monitoring environmental quality indicators, it is also considered as the bridge between government agencies and the public.

Air Quality Index Map

The air quality map is quite visual, it can display monitoring sites, provide basic parameters of air quality, including AQI and recommendations based on measured air conditions in the area.

The application has the easy-to-use interface with a few options such as viewing history data, language …. Accompanied by colors and emojis displayed for 6 different levels of pollution, built based on documents issued by governmental agencies.

Vietnam’s AQI calculation method is according to Decision No. 1459/QD-TCMT issued on November 12, 2019 by the Vietnam Environment Administration – Ministry of Natural Resources and Environment.

Recommendations and monitoring indicators

By using AQI and WQI, the application gives out recommendations according to the level of pollution. Which helps the public to understand more about the air, water condition at the time being.

Apart from the AQI and WQI. The data portal can also show the monitoring parameter according to the real-time in the map, and also with the color represents the level of pollution ( good data, exceeded data, tend-to-exceed data)

Prediction function

Prediction function is one of the important and pioneer funtions in Vietnam in applying AI – Machine Learning, combining with the prediction model of time-series, helping the work in AQI prediction to be more accurate.

In the near future, iLotusLand will soon launch the long time prediction function according to the Time-series prediction model: AQI prediction for 7 days; AQI prediction every 3 hours per day; AQI prediction for a year (12 months); Prediction in value line.

Sharing function

iLotusLand will soon update features that allow users to share environmental statuses, reports, … with friends and family members. Hopefully by the data that iLotusLand’s portal provides, it can help you to prevent a part of the negative effect of air pollution, which is originally the problem of most cities today.

Let’s experience our products and do not miss any information from us, contact us immediately for enthusiastic support from iLotusLand’s team!

 


More information:  
Email: info@ilotusland.com.
Hotline: +84 909 403 778
FacebookiLotusLand – Leading in Industrial IoT Solutions
Linked in: iLotusLand – The 1st IoT Platform in Vietnam

What’s next?

Khí thải công nghiệp tác động đến môi trường
Môi trường không khí đang phải đối mặt với một thách thức nghiêm trọng, khi khí thải từ hoạt động công nghiệp đang tác động mạnh mẽ đến chất lượng không khí mà chúng ta hít thở hàng ngày. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cận cảnh về khí thải công nghiệp và tác động của nó đến mức độ ô nhiễm không khí. Đồng thời, xem xét những khía cạnh ảnh hưởng đến sức khoẻ con người và hệ sinh thái tự nhiên. Khí Thải Công Nghiệp và Nguyên Nhân Gây Ô Nhiễm Không Khí Khí…
Read more
ung-dung-IoT-gian-sat-khong-khi
Today, air quality has become a prominent concern for both human health and the natural environment. Increasing urbanization, industrialization, and climate change have led to increasingly severe air pollution. In response to this issue, the Internet of Things (IoT) has emerged as a powerful tool for monitoring ambient air quality. This article will discuss the application of IoT in this field and introduce iLotusLand's IoT solution for monitoring ambient air.
Read more
Phan-mem-iLotusLand-cho-moi-truong
iLotusLand software supports the synthesis and report of measured parameters from the monitoring system, while controlling and analyzing real-time IoT environmental monitoring data. The software relies on data to make intelligent decisions in monitoring environmental waste processing. The measured parameters will always be continuously recorded and in real-time.
Read more
Quan-trac-moi-truong-dinh-ky
Các hoạt động kinh doanh sản xuất của dự án đều có phát sinh nguồn ô nhiễm và tác động ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường xung quanh. Vì thế, để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất kinh doanh cần thực hiện một số hồ sơ môi trường. Trong đó có báo cáo quan trắc môi trường định kỳ. Quan trắc môi trường định kỳ là gì? Quan trắc môi trường định kỳ là thường xuyên giám sát, theo dõi số lượng, diễn biến, thực trạng của các nguồn…
Read more
Carbon Market
“Kinh tế xanh” với “Thị trường tín chỉ Carbon” là những cơ chế tài chính góp phần mạnh mẽ vào việc giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và giải quyết các thách thức môi trường. Sự kết nối song song này sẽ giúp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế xanh bền vững hơn theo xu hướng toàn cầu. Hãy cùng iLotusLand khởi xướng phong trào phát triển thị trường tín chỉ Carbon tại Việt Nam. Kinh tế Xanh - Hướng đi bền vững Biến đổi khí hậu hiện đang gây ra một số…
Read more
Thông báo là công cụ cho bạn biết điều gì đang xảy ra khi dữ liệu hoặc thiết bị gặp sự cố cụ thể mà người quản lý hoặc nhà điều hành quan tâm. Sự cố thất thường trong việc vận hành là bài toán đặt ra cho các nhà quản lý, vận hành hệ thống liên quan đến trạm quan trắc môi trường cần được tính toán, giải quyết tốc độ nhất có thể. Điều này có thể dẫn đến trì trệ hệ thống, ảnh hưởng chất lượng đầu ra, trực tiếp gây áp lực đến ô nhiễm môi…
Read more

Get started with iLotusLand today

Consulting on solutions to monitor and manage environmental monitoring data easily and effectively.