Skip to content

Mid level Product Owner

Posted on August 21, 2023

Thông tin công việc

Địa chỉ
Hồ Chí Minh
Level
Mid
Loại hình
Full-time
Số lượng
1
Hết hạn nộp
September 13, 2023
Mail toEmail
info@ilotusland.com

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Công việc của Mid-level Product Owner là gì?

 • Xác định định hướng sản phẩm: Mid-level Product Owner chịu trách nhiệm xác định định hướng, mục tiêu và chiến lược phát triển sản phẩm dựa trên nhu cầu của khách hàng, người dùng và thị trường.
 • Thu thập và phân tích yêu cầu: Mid-level Product Owner thu thập, phân tích và định nghĩa yêu cầu sản phẩm từ các bên liên quan như khách hàng, người dùng, đội phát triển và các bộ phận khác.
 • Quản lý backlog sản phẩm: Mid-level Product Owner xây dựng, cập nhật và ưu tiên backlog sản phẩm, đảm bảo rằng các yêu cầu và tính năng được lên kế hoạch phát triển đúng trình tự ưu tiên.
 • Tương tác với đội phát triển: Mid-level Product Owner truyền đạt yêu cầu sản phẩm và giải đáp thắc mắc của đội phát triển, giúp đội phát triển hiểu rõ và thực hiện các yêu cầu một cách chính xác.
 • Kiểm tra chất lượng sản phẩm: Mid-level Product Owner kiểm tra chất lượng sản phẩm, đảm bảo rằng các tính năng phát triển đáp ứng yêu cầu và đạt tiêu chuẩn chất lượng mong muốn.
 • Đánh giá và cải tiến sản phẩm: Mid-level Product Owner đánh giá hiệu quả và mức độ hài lòng của người dùng đối với sản phẩm, đề xuất các giải pháp cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm.
 • Theo dõi tiến độ phát triển sản phẩm: Mid-level Product Owner theo dõi tiến độ phát triển sản phẩm, cập nhật thông tin và báo cáo tiến độ cho các bên liên quan.
 • Tạo tài liệu và hướng dẫn sử dụng: Mid-level Product Owner tạo ra tài liệu sản phẩm, hướng dẫn sử dụng, và tài liệu đào tạo cho người dùng và đội phát triển.
 • Tham gia vào các cuộc họp Agile: Mid-level Product Owner tham gia vào các cuộc họp Agile, như họp Sprint Planning, Sprint Review, Sprint Retrospective và Daily Stand-up, để đảm bảo việc phối hợp và giao tiếp giữa các bên liên quan.
 • Quản lý rủi ro và nguồn lực: Mid-level Product Owner đánh giá và xử lý các rủi ro phát sinh trong dự án, đồng thời quản lý nguồn lực (nhân sự, tài chính, thời gian) một cách hiệu quả.
 • Đối tác và quan hệ khách hàng: Mid-level Product Owner chịu trách nhiệm xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với đối tác, khách hàng và các bên liên quan khác, đảm bảo rằng sản phẩm đạt được sự hài lòng của họ.
 • Phát triển và đào tạo thành viên: Mid-level Product Owner có thể đảm nhận vai trò hướng dẫn và đào tạo các thành viên trong đội nhóm, đặc biệt là Junior Product Owners, giúp họ phát triển kỹ năng và kiến thức cần thiết cho công việc.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Kỹ năng giao tiếp: Kỹ năng giao tiếp xuất sắc giúp Mid-level Product Owner truyền đạt thông tin, yêu cầu sản phẩm và giải đáp thắc mắc cho các bên liên quan như đội phát triển, khách hàng, người dùng và các bộ phận khác.
 • Kỹ năng quản lý dự án: Mid-level Product Owner cần có kỹ năng quản lý dự án tốt, bao gồm quản lý thời gian, nguồn lực, rủi ro và phạm vi dự án, để đảm bảo hoàn thành công việc đúng thời hạn và đạt yêu cầu chất lượng.
 • Kỹ năng phân tích và đưa ra quyết định: Mid-level Product Owner cần có kỹ năng phân tích dữ liệu, đánh giá hiệu quả sản phẩm và đưa ra các quyết định chính xác về chiến lược phát triển, ưu tiên tính năng và giải pháp cải tiến.
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề: Mid-level Product Owner cần có kỹ năng giải quyết vấn đề nhanh chóng và hiệu quả, đề xuất các giải pháp sáng tạo và thực tiễn để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển sản phẩm.
 • Kỹ năng làm việc nhóm: Mid-level Product Owner cần có kỹ năng làm việc nhóm tốt, hỗ trợ và hợp tác chặt chẽ với đội phát triển, khách hàng, người dùng và các bên liên quan khác để đạt được mục tiêu chung của dự án.
 • Hiểu biết về Agile và Scrum: Mid-level Product Owner cần có hiểu biết sâu sắc về phương pháp phát triển Agile và Scrum, để thực hiện vai trò của mình trong các cuộc họp Agile và điều hành dự án theo phương pháp Agile một cách hiệu quả.
 • Kiến thức về công nghệ và phát triển phần mềm: Mid-level Product Owner cần nắm vững kiến thức về công nghệ, ngôn ngữ lập trình, kiến trúc phần mềm và các công cụ phát triển phần mềm, để giúp đội phát triển hiểu rõ và thực hiện các yêu cầu một cách chính xác.
 • Kiến thức về ngành: Mid-level Product Owner cần hiểu rõ về ngành mà sản phẩm hoạt động, cũng như các xu hướng, vấn đề và cơ hội trong ngành, để đưa ra các quyết định phù hợp với định hướng phát triển sản phẩm.
 • Tư duy sáng tạo và đổi mới: Mid-level Product Owner cần có tư duy sáng tạo, không ngừng tìm kiếm cách đổi mới sản phẩm, đề xuất các ý tưởng mới và giải pháp cải tiến để giúp sản phẩm phát triển theo hướng độc đáo và hấp dẫn người dùng.
 • Kỹ năng đàm phán và ra quyết định: Mid-level Product Owner cần có kỹ năng đàm phán và ra quyết định tốt, để đạt được sự đồng thuận giữa các bên liên quan, đặc biệt là trong việc xác định ưu tiên và phạm vi phát triển sản phẩm.
 • Kỹ năng lắng nghe và quan sát: Mid-level Product Owner cần có kỹ năng lắng nghe và quan sát tốt, để nắm bắt nhu cầu, mong đợi và phản hồi của khách hàng, người dùng và đội phát triển, đồng thời đưa ra các giải pháp phù hợp.
 • Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian: Mid-level Product Owner cần có kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian tốt, để hoàn thành công việc đúng thời hạn và đảm bảo đạt yêu cầu chất lượng.
 • Kỹ năng đánh giá và giám sát: Mid-level Product Owner cần có kỹ năng đánh giá và giám sát hiệu quả sản phẩm, tiến độ phát triển và chất lượng công việc của đội phát triển, để đảm bảo sản phẩm đạt được mục tiêu phát triển.

Ưu tiên ứng viên có 1 trong các chứng chỉ chứng nhận Product Owner

 1. Certified Scrum Product Owner (CSPO) từ Scrum Alliance
 2. Professional Scrum Product Owner (PSPO) từ Scrum.org
 3. Certified Agile Product Manager (CAL-APM) từ Scrum Alliance
 4. Lean Six Sigma Green Belt hoặc Black Belt từ các tổ chức chứng nhận Lean Six Sigma
 5. Certified Business Analysis Professional (CBAP) từ International Institute of Business Analysis (IIBA)

THÔNG TIN KHÁC

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: 23 – 35

Liên hệ ngay với iLotusLand

Tư vấn giải pháp giám sát và quản lý dữ liệu quan trắc môi trường dễ dàng và hiệu quả.