THU THẬP DỮ LIỆU

Centralized monitoring and integration of diverse data sources across different protocols

Quickly

Easy to install

Anytime - Anywhere

🎯 Kết nối dữ liệu MQTT

MQTT là giao thức truyền dữ liệu theo tiêu chuẩn IoT với khả năng tiếp nhận dữ liệu lớn cùng băng thông thấp và độ trễ cao

🎯Giao tiếp dữ liệu Restful API

Restful API là giao thức phổ thông để nhận hoặc truyền dữ liệu từ thiết bị hoặc các ứng dụng bên thứ ba đáp ứng đa dạng nhu cầu

🎯 Truyền dữ liệu FTP

Các thiết bị truyền dữ liệu về hệ thống iLotusLand thông qua giao thức FTP một cách tự động, liên tục và theo chu kỳ

Case studies

25
Th11
Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Viglacera​ TRIỂN KHAI PHẦN MỀM GIÁM SÁT NƯỚC THẢI​
Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Viglacera triển khai phần mềm giám sát chất lượng nước thải iLotusLand

Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Viglacera triển khai phần mềm giám sát chất...

Continue Reading

11
Th11
Công ty cổ phần Vũ Phong Tech triển khai phần mềm giám sát dữ liệu Solar Home
Công ty Cổ phần Vũ Phong Tech triển khai phần mềm giám sát năng lượng mặt trời Solar Home

Công ty cổ phần Vũ Phong Tech triển khai phần mềm giám sát dữ liệu Solar...

Continue Reading

02
Th11
Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Viglacera triển khai phần mềm giám sát chất lượng nước thải iLotusLand
Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 triển khai phần mềm giám sát chất lượng nước thải iLotusLand

Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 triển khai phần mềm giám sát chất lượng...

Continue Reading