CONTROLLING REMOTELY

Remotely control IoT devices on Web and Mobile platforms

Flexible

Remote control

🎯Thiết lập linh hoạt

Truy xuất dưới nhiều dạng báo cáo: Bảng biểu thống kê, biểu đồ cột, biểu đồ đường.

🎯 Đa dạng giao thức

Điều khiển thông qua hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server - ODBC với tốc độ phản hồi nhanh chóng theo mô hình Master - Slave

🎯 Điều khiển từ xa

Kích hoạt điều khiển từ xa hoặc thủ công khi hệ thống có sự cố

Case studies

25
Th11
Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Viglacera​ TRIỂN KHAI PHẦN MỀM GIÁM SÁT NƯỚC THẢI​
Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Viglacera triển khai phần mềm giám sát chất lượng nước thải iLotusLand

Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Viglacera triển khai phần mềm giám sát chất...

Continue Reading

11
Th11
Công ty cổ phần Vũ Phong Tech triển khai phần mềm giám sát dữ liệu Solar Home
Công ty Cổ phần Vũ Phong Tech triển khai phần mềm giám sát năng lượng mặt trời Solar Home

Công ty cổ phần Vũ Phong Tech triển khai phần mềm giám sát dữ liệu Solar...

Continue Reading

02
Th11
Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Viglacera triển khai phần mềm giám sát chất lượng nước thải iLotusLand
Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 triển khai phần mềm giám sát chất lượng nước thải iLotusLand

Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 triển khai phần mềm giám sát chất lượng...

Continue Reading