COMMUNICATION

Receive and handle incidents quickly

Dễ dàng quản lý

Everytime - Everywhere

Quản lý sự cố

Phân công, cập nhật và theo dõi tình trạng xử lý khi sự cố xảy ra trên bất kỳ trạm quan trắc nào

Bảng tin nhanh

Cập nhật nhanh tin tức bằng hình ảnh, video, liên kết, thông tin với các tài khoản liên quan đến trạm quan trắc đã được phân quyền trong tổ chức

🎯 Internal communication

View and interact with one or more related accounts to quickly update monitoring station evaluation with photos

Lưu trữ thông tin

Lưu trữ các thông tin của trạm quan trắc dưới nhiều định dạng và đồng bộ dữ liệu giữa phiên bản web và di động

Case studies

25
Th11
Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Viglacera​ TRIỂN KHAI PHẦN MỀM GIÁM SÁT NƯỚC THẢI​
Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Viglacera triển khai phần mềm giám sát chất lượng nước thải iLotusLand

Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Viglacera triển khai phần mềm giám sát chất...

Continue Reading

11
Th11
Công ty cổ phần Vũ Phong Tech triển khai phần mềm giám sát dữ liệu Solar Home
Công ty Cổ phần Vũ Phong Tech triển khai phần mềm giám sát năng lượng mặt trời Solar Home

Công ty cổ phần Vũ Phong Tech triển khai phần mềm giám sát dữ liệu Solar...

Continue Reading

02
Th11
Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Viglacera triển khai phần mềm giám sát chất lượng nước thải iLotusLand
Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 triển khai phần mềm giám sát chất lượng nước thải iLotusLand

Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 triển khai phần mềm giám sát chất lượng...

Continue Reading