Skip to content
Số lượng trạm quan trắc môi trường Sở TNMT Nam Định

The environmental monitoring data management platform of the Nam Dinh Department of Natural Resources and Environment

Posted on August 31, 2023

Nam Dinh is a province located in the Red River Delta region, belonging to the North Central Coast of Vietnam. The province's economy depends mainly on agriculture and traditional industries. Along with economic development comes environmental pollution issues in the production process. The process of managing automatic environmental monitoring data still poses many challenges for the Nam Dinh Department of Natural Resources and Environment.

Nam Dinh province strongly shifts economic structure
Nam Dinh province strongly shifts economic structure

According to the assessment of the Nam Dinh Provincial People's Committee, the environmental pollution situation in the province is increasingly complex, mainly in areas including: industrial zones, craft villages, livestock farming areas. In addition, the management of household waste treatment still has many shortcomings.

Environment in Nam Dinh province

Deploy iLotusLand and Air Lotus software for the DONRE

In recent years, environmental protection in the province has received much attention, with many models and methods contributing positively to changing people's awareness. Gradually overcome environmental pollution. Especially the monitoring and management of data on environmental monitoring in the province is particularly concerned by Nam Dinh province.

Recently, on May 12, 2023, together with Viet An Group, 5 automatic air environmental monitoring stations were successfully implemented and deployed. Including 4 satellite automatic monitoring stations and 1 automatic air environmental monitoring station. Currently, there are a total of 19 automatic environmental monitoring stations in Nam Dinh province, including:

  • Automatic wastewater environmental monitoring station (4 stations)
  • Exhaust gas automatic environmental monitoring station (6 stations)
  • Automatic groundwater environmental monitoring station (4 stations)
  • Automatic satellite air environmental monitoring station (4 stations)
  • Automatic air environmental monitoring station (1 station)
Số lượng trạm quan trắc môi trường Sở TNMT Nam Định
Số lượng trạm quan trắc môi trường Sở TNMT Nam Định

iLotusLand addresses challenges in environmental monitoring data management

iLotusLand has successfully integrated environmental monitoring data from monitoring stations into the system; iLotusLand environmental monitoring and management software helps the Nam Dinh Department of Natural Resources and Environment solve environmental issues.

  • Successfully installed a system to transmit and receive automatic monitoring data. Helps collect data so that environmental data can be monitored in real time.
  • Develop periodic environmental reports monthly, quarterly or annually. Ensure high accuracy and reliability.
  • Provide instant notifications and warnings about important indicators automatically. From there, provide the fastest and most accurate solution.
  • Support data connection from monitoring stations that do not have access to the Internet via 4G transmission.

In addition, iLotusLand provides Air Lotus software showing air quality in Nam Dinh province. Helps people monitor air quality around, provide transparent and public data to people.

Air Lotus software interface
Air Lotus software interface

Deployment of environmental monitoring data management software

Applying IoT technology in managing environmental monitoring data warehouses is a strong step forward in environmental management. Help the Nam Dinh Department of Natural Resources and Environment solve major challenges in environmental protection in the province. The iLotusLand environmental monitoring data management software helps officials and employees of the Department save time in operating and monitoring environmental indicators in the province of Nam Dinh.

iLotusLand software interface
iLotusLand software interface

Efficiency in environmental monitoring data management

After the guidance session for officials and employees at the Nam Dinh Department of Natural Resources and Environment on using the iLotusLand environmental monitoring data management software, positive feedback has been received from the Nam Dinh Department of Natural Resources and Environment. The software helps the Department monitor environmental monitoring data anytime, anywhere with smart devices connected to the Internet. The Nam Dinh Department of Natural Resources and Environment has saved a lot of time and resources in detecting and processing environmental issues.

Image of guidance session using iLotusLand software
Image of guidance session using iLotusLand software

Applying IoT technology in managing environmental monitoring data helps the Nam Dinh Department of Natural Resources and Environment feel secure in monitoring the environment and providing the best solutions to protect the environment. Helps improve the quality of water and air environment in Nam Dinh province.
iLotusland - IoT technology application solution for environmental monitoring data management suitable for your business, the No.1 automatic environmental monitoring solution in Vietnam.

View more projects: Protrade International Industrial Park in Binh Duong
Thành Thành Công Industrial Park
Formosa Vung Ang Ha Tinh

More information: 
Email: info@ilotusland.com.
Hotline: +84 909 403 778
FacebookiLotusLand – Leading in Industrial IoT Solutions
Linked In: iLotusLand – The 1st IoT Platform in Vietnam

What’s next?

iLotusLand hands over and instructs on how to use the software at Bac Giang DONRE
Đi đôi với sự phát triển kinh tế - xã hội thì bảo vệ môi trường luôn là mục tiêu hàng đầu ở các tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong những năm vừa qua, tỉnh Bắc Giang đã tập trung hoàn thiện nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ thúc đẩy phát triển việc quản lý, giám sát để bảo vệ chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh. Trong đó, việc nâng cao hệ thống quan trắc môi trường tự động là tiêu chí hàng đầu. Do đó, Sở TNMT đã triển khai phần mềm giám sát và…
Read more
Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế, xã hội thì đảm bảo đời sống lành mạnh cho người dân là một trong những ưu tiên hàng đầu của bất kì địa phương trên toàn quốc. Những năm gần đây, xã Ninh An, thị xã Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà đã và đang đối mặt với những tác động của khí thải và bãi rác gây ô nhiễm môi trường, tác động nghiêm trọng đến sức khoẻ người dân. Do đó, cơ quan chức năng đã nỗ lực tiến hành những giải pháp kiểm soát và quan trắc…
Read more
Trien-khai-du-an-giam-sat-du-lieu-nuoc-thai-tai-Trung-tam-Phat-trien-Quy-dat-va-Cong-nghiep-Dich-vu-huyen-Thang-Binh
Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Công nghiệp là các tổ chức được thành lập để quản lý và phát triển quỹ đất và khu công nghiệp trong một khu vực nhất định, chịu trách nhiệm đối với việc thu hút đầu tư, quản lý đất đai, cung cấp hạ tầng, và thúc đẩy sự phát triển kinh tế trong khu vực đó. Đặc biệt, các trung tâm có mối liên hệ mật thiết với môi trường như Quản lý và bảo vệ Môi trường Địa phương, Xử lý Nước và Rác Thải, Khuyến khích Công Nghệ Xanh, Tăng…
Read more
Những năm gần đây, sự phát triển nhanh của du lịch Khánh Hòa đã làm thay đổi tích cực cho kinh tế, xã hội, tuy nhiên trong quá trình phát triển đã nảy sinh nhiều yếu tố thiếu bền vững và gây ra áp lực đối với môi trường tự nhiên. Tuy nhiên, nhiều hoạt động du lịch bột phát cũng làm gia tăng lượng chất thải, gây tác động xấu đến môi trường. Sau khi đánh giá về thực trạng, xác định những vấn đề ảnh hưởng đến phát triển kinh tế bền vững của tỉnh, Sở TNMT Tỉnh…
Read more
training-Hai-Phong
Trước sự phát triển mạnh mẽ của ngành kinh tế công nghiệp tại Thành phố Hải Phòng, để quản lý và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường có hiệu quả, điều cần thiết đầu tiên là phải có những thông tin về chất lượng môi trường. Công tác quan trắc môi trường như một công cụ không thể thiếu trong quản lý, bảo vệ môi trường. Vì vậy, Sở TNMT Hải Phòng đã triển khai lắp đặt hệ thống quan trắc kết hợp với phần mềm giám sát dữ liệu quan trắc môi…
Read more
Trien-khai-tram-quan-trackhong-khi-xung-quanh
Trạm quan trắc không khí (môi trường không khí xung quanh) là một tổ hợp máy móc, thiết bị có khả năng đo đạc, phân tích chất lượng thành phần môi trường không khí xung quanh bằng phương thức tự động, liên tục và truyền trực tiếp dữ liệu về trung tâm quản lý, phục vụ công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Việc lắp đặt Trạm quan trắc môi trường không khí tự động tại bãi chôn lấp rác Lương Hòa là cần thiết và phù hợp với nhu cầu thực tế trong công tác…
Read more
Sở TNMT Trà Vinh
Tỉnh Trà Vinh là một tỉnh ven biển nằm giữa sông Tiền và sông Hậu, có đường bở biển dài 65km và giáp với hai cửa ngõ giao thương quốc tế Cung Hâu và Định An. Vị trí địa lí chiến lược cùng với lợi thế về tài nguyên biển đã đem lại cho tỉnh Trà Vinh những tiềm năng để trở thành một trong những tỉnh trọng điểm phát triển kinh tế biển của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Để khai thác hợp lý tiềm năng và đảm bảo sự phát triển bền vững của địa bàn tỉnh,…
Read more
phan-mem-quan-ly-quan-trac-tai-phong-dieu-khien-so-tnmt-Quang-Ninh
Quảng Ninh là địa phương có hoạt động sản xuất công nghiệp đứng trong top đầu của cả nước với nhiều mỏ than, nhà máy xi măng, nhiệt điện, gạch ngói, khu công nghiệp, chế xuất,… với chính sách cân bằng giữa kinh tế, môi trường, con người. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm đến việc bảo vệ môi trường, giám sát nguồn thải từ các đơn vị doanh nghiệp, đẩy mạnh lắp đặt các trạm quan trắc tự động đặc biệt là các điểm ‘’nóng’’ trong khu vực, và hiện nay có gần…
Read more

Get started with iLotusLand today

Consulting on solutions to monitor and manage environmental monitoring data easily and effectively.