Skip to content

blogs

digital-goverment
Recently, the concept of E-Government has been appearing on various media as a development strategy that many countries are aiming for. The emergence of E-Government provides departments, sectors, governments, businesses, and citizens with convenient automated information and services, contributing to economic growth and social life. Understanding the importance of E-Government and with a vision towards 2030, Vietnam has become a digital nation, comprehensively innovating the management and operation of the government. Deputy Prime Minister Vu Duc Dam has approved the "Development Strategy for E-Government Towards Digital Government 2021-2025, Oriented towards 2030". Definition Chính phủ điện tử và Chính phủ số là hai khái niệm quan trọng trong Chiến lược, là định hướng cũng như mục tiêu của quá trình chuyển đổi số nhà nước. Đặc điểm của chính phủ điện tử là sự chuyển đổi các dịch vụ hành chính công đã có thành dịch vụ trực tuyến. Trong khi đó, chính phủ số tập trung vào việc cải cách và chuyển đổi mô hình dựa trên thông tin trong đó các dịch vụ công được gắn kết chặt chẽ vào các tác vụ hằng ngày của công dân. Với bản chất là chính phủ điện tử được bổ sung và tối ưu những hoạt động (an toàn thông tin, phát triển dịch vụ,…), việc xây dựng chính phủ số chính là phát triển chính phủ điện tử. Challenges in Building E-Government Chính phủ điện tử đem lại nhiều lợi ích nhưng cũng đi kèm nhiều thách thức khi tạo ra sự thay đổi trong cách thức tiếp cận và thói quen vận hành của mỗi tổ chức: Việc chuyển các quy trình hành chính công sang môi trường công nghệ đòi hỏi phải nâng cao kỹ năng số cho người dân, sau đó là tạo thói quen và văn hóa sống trong môi trường số. Ngoài ra, khi chính phủ chuyển hoạt động từ môi trường bàn giấy truyền thống lên môi trường số, vấn đề bảo mật và an toàn thông tin cá nhân cần được quan tâm hơn bao giờ hết. Đối với mỗi doanh nghiệp, sự thay đổi đòi hỏi triển khai các giải pháp công nghệ số, và sẵn sàng để triển khai các hoạt động hoàn toàn mới để bắt kịp các xu hướng công nghệ và gia tăng lợi thế cạnh tranh. Để vượt qua các thách thức và hạn chế các rủi ro trong quá trình triển khai, chiến lược đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm quốc gia, gồm: hoàn thiện môi trường pháp lý, phát triển hạ tầng số, các nền tảng số và hệ thống quy mô quốc gia, dữ liệu số quốc gia, các ứng dụng, dịch vụ quốc gia và bảo đảm an toàn, an ninh mạng quốc gia. Achievements Đại dịch COVID-19 đã chứng minh vai trò quan trọng của Chính phủ điện tử trong việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến, gắn kết xã hội và duy trì sự ổn định của quốc gia trong thời điểm khó khăn. Đại dịch cũng được coi là cú hích để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số ở Việt Nam ra nhanh hơn, tạo tiền đề để Chính phủ điện tử tiếp tục phát huy vai trò sau dịch bệnh và phát triển lên Chính phủ số theo mục tiêu Chiến lược chính phủ đề ra. Thời gian qua, Việt Nam cũng đã có nhiều nỗ lực triển khai các dự án xây dựng Chính phủ điện tử và đạt được những kết quả bước đầu quan trọng làm nền tảng. Cụ thể, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được làm sạch, chuẩn hóa và sẵn sàng cho việc kết nối, chia sẻ của hơn 90 triệu người dân (92% dân số); dự án Sản xuất, cấp CCCD đã cấp cho hơn 50 triệu thẻ. Việc này giúp cắt giảm chi phí, tạo thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công Những nỗ lực xây dựng chính phủ điện tử ở nước ta cũng đã được các tổ chức quốc tế ghi nhận. Theo Báo cáo khảo sát Chính phủ điện tử (EGDI) năm 2020 của Liên hợp quốc, Việt Nam được xếp vào nhóm các nước phát triển Chính phủ điện tử có chỉ số EGDI ở mức cao so với trung bình thế giới. Trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam xếp thứ 6 trong 11 nước, sau các nước: Singapore, Malaysia, Thái Lan, Bruinei và Philippines. Potential Tính đến năm 2021, Việt Nam đã có đến 53 triệu người tiêu dùng số (Theo báo cáo SYNC ĐNA), tức là cứ 7 trong số 10 người tiêu dùng Việt Nam đều được tiếp cận kỹ thuật số. Ngoài ra, trên 60% các doanh nghiệp đã và đang sử dụng các nền tảng và công cụ số trong hoạt động kinh doanh của mình (Theo Ngân hàng thế giới, 2021). Điều này nói lên Việt Nam có khả năng hòa nhập vào môi trường số cao và đây cũng là lí do chuyển đổi số ở các cấp, ban ngành và doanh nghiệp cần được tăng tốc để đáp ứng nhu cầu thị trường. More information:  Email: info@ilotusland.com. Hotline: +84 909 403 778 FacebookiLotusLand – Leading in Industrial IoT Solutions Linked in: iLotusLand – The 1st IoT Platform in Vietnam
Read more
phan-mem-quan-ly-giam-sat-quan-trac-moi-truong-ilotusland
In today's digital age, the need for environmental monitoring has become more important than ever. Collecting data and monitoring environmental factors from monitoring stations to ensure a healthy living environment for humans and ecosystems has become an urgent task. Technology has played an important role in the development of environmental monitoring data systems, and the effective combination of technology and sustainable environment is a notable trend. Benefits of environmental monitoring data through technology The combination of technology and sustainable environment creates significant benefits. Monitoring environmental monitoring data helps us better understand the environmental situation and quickly identify issues. Through data analysis, we can identify trends and charts of changes, from which to take preventive and environmental improvement measures. Transparency of environmental monitoring data Monitoring environmental data through technology can create transparency and community participation. Environmental monitoring data can be publicly shared and easily accessed through mobile applications or websites. This helps people to track and understand the environmental situation in their living area, thereby participating in environmental protection activities and making smart decisions about resource use. Environmental monitoring data is a scientific basis Ngoài ra, giám sát dữ liệu quan trắc môi trường cung cấp cơ sở khoa học cho việc đưa ra các quyết định chính sách. Dữ liệu chính xác và liên tục giúp các nhà quản lý môi trường và chính phủ hiểu rõ hơn về các vấn đề môi trường, đánh giá tác động của các hoạt động như công nghiệp, nông nghiệp, và giao thông. Thông qua việc phân tích dữ liệu, chúng ta có thể xác định các vùng môi trường đang gặp nguy hiểm và thiết kế các biện pháp bảo vệ và khắc phục. Với sự kết hợp giữa công nghệ và môi trường bền vững, chúng ta có thể đảm bảo rằng quá trình phát triển không gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường. Giám sát dữ liệu quan trắc môi trường giúp xây dựng một môi trường sống lành mạnh và bền vững cho cả con người và hệ sinh thái. Efficient combination of technology and environmental monitoring data Để đạt được hiệu quả tối đa trong việc kết hợp công nghệ và môi trường bền vững, cần có sự hợp tác và cộng tác đa phương. Các chính phủ, tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp và cộng đồng cần làm việc cùng nhau để xây dựng hệ thống giám sát dữ liệu quan trắc môi trường. Điều này đòi hỏi đầu tư vào cơ sở hạ tầng công nghệ, đào tạo và nâng cao nhận thức về môi trường. Ngoài ra, cần thiết lập các tiêu chuẩn và quy định để đảm bảo tính nhất quán và đáng tin cậy của dữ liệu. Việc giám sát dữ liệu quan trắc môi trường đã trở thành một phần quan trọng của cuộc sống hiện đại, và kết hợp hiệu quả giữa hai vấn đề này một cách bền vững đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo một tương lai bền vững cho con người và hệ sinh thái. Sự sử dụng công nghệ để thu thập và phân tích dữ liệu môi trường giúp chúng ta hiểu rõ hơn về tình trạng môi trường và đưa ra các biện pháp cải thiện. Đồng thời, việc công khai dữ liệu và tạo cơ sở khoa học giúp xây dựng chính sách bảo vệ môi trường một cách hiệu quả. Conclusion Hơn vậy, qua sự hợp tác và cộng tác đa phương, chúng ta có thể tạo ra một thế giới môi trường tốt hơn cho tương lai. Chính phủ có thể đóng vai trò quan trọng trong việc đưa ra các chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng công nghệ trong giám sát môi trường và xử lý dữ liệu. Các tổ chức phi chính phủ và doanh nghiệp có thể đóng góp bằng việc đầu tư vào nghiên cứu và phát triển công nghệ mới, tạo ra các giải pháp sáng tạo để giải quyết các vấn đề môi trường. Kết hợp hiệu quả giữa công nghệ và môi trường bền vững không chỉ mang lại lợi ích ngay lập tức mà còn tạo ra tác động dài hạn cho tương lai. Việc xây dựng một hệ thống giám sát môi trường thông qua công nghệ sẽ tạo ra cơ sở dữ liệu đáng tin cậy và thông tin cần thiết để đưa ra quyết định thông minh và hiệu quả. Điều này sẽ giúp chúng ta duy trì và bảo vệ môi trường, đảm bảo sự phát triển bền vững của con người và hệ sinh thái. More information:   Email: info@ilotusland.com. Hotline: +84 909 403 778 FacebookiLotusLand – Leading in Industrial IoT Solutions Linked in: iLotusLand – The 1st IoT Platform in Vietnam
Read more

Get started with iLotusLand today

Consulting on solutions to monitor and manage environmental monitoring data easily and effectively.