Skip to content

Solution

Cuộc sống ngày càng hiện đại kéo theo các tác động trực tiếp đến môi trường sống. Mọi thứ xung quanh bạn có thể đang dần thay đổi theo chiều hướng xấu? Ô nhiễm không khí, ô nhiễm môi trường nước,… và rất nhiều các loại ô nhiễm khác có thể gây ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của bạn. Với sự phát triển của khoa học công nghệ như hiện nay, không cần phải có những máy móc hiện đại và chuyên dụng, cũng không cần phải là một chuyên gia thì bạn mới có thể kiểm tra mức độ ô nhiễm không khí quanh mình. Giờ đây, chỉ cần một thiết bị truy cập xem thông tin có kết nối internet, bạn có thể theo dõi các chỉ số thể hiện chất lượng, xem xét tình trạng môi trường ra sao với cổng thông tin của iLotusLand! Sản phẩm – Cổng thông tin môi trường được ra đời với vai trò chính là tiếp cận, hỗ trợ người dân dễ dàng hơn trong việc theo dõi các chỉ số thể hiện mức độ ô nhiễm môi trường, là cầu nối giữa các ban ngành chính phủ và người dân. Air Quality Index Map The air quality map is quite visual, it can display monitoring sites, provide basic parameters of air quality, including AQI and recommendations based on measured air conditions in the area. The application has the easy-to-use interface with a few options such as viewing history data, language …. Accompanied by colors and emojis displayed for 6 different levels of pollution, built based on documents issued by governmental agencies. Vietnam’s AQI calculation method is according to Decision No. 1459/QD-TCMT issued on November 12, 2019 by the Vietnam Environment Administration – Ministry of Natural Resources and Environment. Recommendations and monitoring indicators By using AQI and WQI, the application gives out recommendations according to the level of pollution. Which helps the public to understand more about the air, water condition at the time being. Apart from the AQI and WQI. The data portal can also show the monitoring parameter according to the real-time in the map, and also with the color represents the level of pollution ( good data, exceeded data, tend-to-exceed data) Prediction function Prediction function is one of the important and pioneer funtions in Vietnam in applying AI – Machine Learning, combining with the prediction model of time-series, helping the work in AQI prediction to be more accurate. In the near future, iLotusLand will soon launch the long time prediction function according to the Time-series prediction model: AQI prediction for 7 days; AQI prediction every 3 hours per day; AQI prediction for a year (12 months); Prediction in value line. Sharing function iLotusLand will soon update features that allow users to share environmental statuses, reports, … with friends and family members. Hopefully by the data that iLotusLand’s portal provides, it can help you to prevent a part of the negative effect of air pollution, which is originally the problem of most cities today. Let’s experience our products and do not miss any information from us, contact us immediately for enthusiastic support from iLotusLand’s team!       More information:  Email: info@ilotusland.com.Hotline: +84 909 403 778FacebookiLotusLand – Leading in Industrial IoT SolutionsLinked in: iLotusLand – The 1st IoT Platform in Vietnam
Read more

Get started with iLotusLand today

Consulting on solutions to monitor and manage environmental monitoring data easily and effectively.