Skip to content
so-tnmt-quang-ninh-cover

The Department of Natural Resources and Environment of Quang Ninh Province manages and monitors environmental monitoring data

Posted on August 21, 2023

Quang Ninh is a locality with industrial production activities that are ranked in the top of the country, with many coal mines, cement factories, thermal power plants, ceramic factories, industrial parks and processing for export. At the same time it maintains a policy of balancing between the economy, the environment and the people living there.
The Department of Natural Resources and Environment of Quang Ninh province is always interested in protecting the environment, monitoring waste sources from business units, promoting the installation of automatic monitoring stations, especially on so called “hot” points in the area and this all means there are currently nearly 148 monitoring stations installed.

  • 75 wastewater monitoring stations for the coal industry, domestic wastewater
  • 35 emissions monitoring stations for are used for Cement Factories, Thermal power plants, Industrial emissions
  • 17 air quality monitoring stations : Air quality, Hydrometeorology
  • 12 water monitoring stations for various types of water: Surface water, Coastal seawater

quangninh-cover

iLotusLand has helped Quang Ninh to solve the challenges

Data from waste sources is collected and analyzed in large quantities, which should ensure chính xác, và the accuracy, and reliability of the data.

Automated, data-based environmental incident verification is used to bill customers, report according to government regulations, and saves time.

Managing and storing recurring data, that is currently used in Excel, is better managed in a centralized source of data, also for lookup and analysis.

Share data for related units, especially Smart City to announce AQI sharing for people.

Periodic reports are used monthly , quarterly or annually, each sample calculates the results

The control room monitors monitoring data of Quang Ninh DONRE
The control room monitors monitoring data of Quang Ninh DONRE

With the application of 4.0 technology anytime, anywhere, iLotusLand helps employees easily, and in a user-friendly way.

The iLotusLand platform connectivity model
iLotusLand Platform Connectivity Model

Integrate all online data on a web/mobile interface screen, , including instant data and image data from the camera.

Variable data is displayed as a separate table or chart for each parameter of the emission unit, showing the trend over time.

The notification feature makes physical distance no longer an issue, any problems are notified of quickly by using images and sounds, in an easy-to-use and intuitive interface.

Data can be shared transparently through through LED’s, web technology, and by using the sharing functionality of an API for Smart cities.

The Department of Natural Resources and Environment of Quang Ninh Province manages and monitors environmental monitoring data
The Department of Natural Resources and Environment of Quang Ninh Province manages and monitors environmental monitoring data

Actual results from users

Our motivation is to build a technology solution with the best user experience, and operational optimization, for the monitoring of environmental data and to handle waste sources effectively.

phong-dieu-khien-so-tnmt-Quang-Ninh

iLotusLand is confident of bringing real value to customers. “iLotusLand has helped me manage environmental monitoring data automatically in an effective way,” said Ta Ngoc Thanh, an IT officer at the Quang Ninh Environmental and Natural Resources Monitoring Center.

phong-dieu-khien-so-tnmt-Quang-Ninh phong-dieu-khien-so-tnmt-Quang-Ninh

Operate uninterrupted with both the web and mobile platforms, monitoring data anytime, anywhere. Enterprise units with emissions exceeding the regulations receive corresponding fines, thereby gradually reducing violations affecting the environment.

iLotusLand environmental monitoring data monitoring software interface
iLotusLand environmental monitoring data monitoring software interface

The application of software for the search and export of data according to a number of available forms supports the optimal way of working for the staff. This smart tool becomes extremely useful, saving costs and time for recurrent reporting.

Therefore, the partnership and collaboration with iLotusLand bring a new dimension to the application of advanced technology, enhancing the monitoring of quality and improving the quality of the living environment in the future, eliminating concerns about 'hot issues'

iLotusLand is a user-friendly platform with an intuitive interface. It helps us efficiently manage environmental monitoring data, enabling early detection of emissions from businesses within the area. Additionally, iLotusLand offers a range of effective features such as camera monitoring, sampling control, and automated reporting in compliance with regulations,"  as stated by Mr. Tạ Ngọc Thanh - Staff of the Information Technology.


More information:  
Email: info@ilotusland.com.
Hotline: +84 909 403 778
FacebookiLotusLand – Leading in Industrial IoT Solutions
Linked in: iLotusLand – The 1st IoT Platform in Vietnam

What’s next?

iLotusLand hands over and instructs on how to use the software at Bac Giang DONRE
Đi đôi với sự phát triển kinh tế - xã hội thì bảo vệ môi trường luôn là mục tiêu hàng đầu ở các tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong những năm vừa qua, tỉnh Bắc Giang đã tập trung hoàn thiện nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ thúc đẩy phát triển việc quản lý, giám sát để bảo vệ chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh. Trong đó, việc nâng cao hệ thống quan trắc môi trường tự động là tiêu chí hàng đầu. Do đó, Sở TNMT đã triển khai phần mềm giám sát và…
Read more
Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế, xã hội thì đảm bảo đời sống lành mạnh cho người dân là một trong những ưu tiên hàng đầu của bất kì địa phương trên toàn quốc. Những năm gần đây, xã Ninh An, thị xã Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà đã và đang đối mặt với những tác động của khí thải và bãi rác gây ô nhiễm môi trường, tác động nghiêm trọng đến sức khoẻ người dân. Do đó, cơ quan chức năng đã nỗ lực tiến hành những giải pháp kiểm soát và quan trắc…
Read more
Trien-khai-du-an-giam-sat-du-lieu-nuoc-thai-tai-Trung-tam-Phat-trien-Quy-dat-va-Cong-nghiep-Dich-vu-huyen-Thang-Binh
Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Công nghiệp là các tổ chức được thành lập để quản lý và phát triển quỹ đất và khu công nghiệp trong một khu vực nhất định, chịu trách nhiệm đối với việc thu hút đầu tư, quản lý đất đai, cung cấp hạ tầng, và thúc đẩy sự phát triển kinh tế trong khu vực đó. Đặc biệt, các trung tâm có mối liên hệ mật thiết với môi trường như Quản lý và bảo vệ Môi trường Địa phương, Xử lý Nước và Rác Thải, Khuyến khích Công Nghệ Xanh, Tăng…
Read more
Những năm gần đây, sự phát triển nhanh của du lịch Khánh Hòa đã làm thay đổi tích cực cho kinh tế, xã hội, tuy nhiên trong quá trình phát triển đã nảy sinh nhiều yếu tố thiếu bền vững và gây ra áp lực đối với môi trường tự nhiên. Tuy nhiên, nhiều hoạt động du lịch bột phát cũng làm gia tăng lượng chất thải, gây tác động xấu đến môi trường. Sau khi đánh giá về thực trạng, xác định những vấn đề ảnh hưởng đến phát triển kinh tế bền vững của tỉnh, Sở TNMT Tỉnh…
Read more
training-Hai-Phong
Trước sự phát triển mạnh mẽ của ngành kinh tế công nghiệp tại Thành phố Hải Phòng, để quản lý và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường có hiệu quả, điều cần thiết đầu tiên là phải có những thông tin về chất lượng môi trường. Công tác quan trắc môi trường như một công cụ không thể thiếu trong quản lý, bảo vệ môi trường. Vì vậy, Sở TNMT Hải Phòng đã triển khai lắp đặt hệ thống quan trắc kết hợp với phần mềm giám sát dữ liệu quan trắc môi…
Read more
Trien-khai-tram-quan-trackhong-khi-xung-quanh
Trạm quan trắc không khí (môi trường không khí xung quanh) là một tổ hợp máy móc, thiết bị có khả năng đo đạc, phân tích chất lượng thành phần môi trường không khí xung quanh bằng phương thức tự động, liên tục và truyền trực tiếp dữ liệu về trung tâm quản lý, phục vụ công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Việc lắp đặt Trạm quan trắc môi trường không khí tự động tại bãi chôn lấp rác Lương Hòa là cần thiết và phù hợp với nhu cầu thực tế trong công tác…
Read more
Sở TNMT Trà Vinh
Tỉnh Trà Vinh là một tỉnh ven biển nằm giữa sông Tiền và sông Hậu, có đường bở biển dài 65km và giáp với hai cửa ngõ giao thương quốc tế Cung Hâu và Định An. Vị trí địa lí chiến lược cùng với lợi thế về tài nguyên biển đã đem lại cho tỉnh Trà Vinh những tiềm năng để trở thành một trong những tỉnh trọng điểm phát triển kinh tế biển của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Để khai thác hợp lý tiềm năng và đảm bảo sự phát triển bền vững của địa bàn tỉnh,…
Read more
Nam Định là một tỉnh nằm ở vùng Đồng bằng sông Hồng, thuộc khu vực Bắc Trung Bộ của Việt Nam. Kinh tế tỉnh Nam Định phụ thuộc chủ yếu vào nông nghiệp và các ngành công nghiệp truyền thống. Nam Định cũng nổi tiếng với ngành chăn nuôi gia súc và gia cầm. Cùng với nông nghiệp, ngành công nghiệp truyền thống như chế biến thực phẩm, dệt may, sản xuất gốm sứ và nhuộm lụa cũng đóng góp quan trọng cho kinh tế tỉnh. [caption id="attachment_1031" align="aligncenter" width="876"] Tỉnh Nam Định chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh…
Read more

Get started with iLotusLand today

Consulting on solutions to monitor and manage environmental monitoring data easily and effectively.