Skip to content
Trien-khai-tram-quan-trackhong-khi-xung-quanh

Deployment of Automatic Continuous Ambient Air Monitoring Software at Luong Hoa Waste treatment area - Nha Trang

Posted on October 2, 2023

The ambient air monitoring station is a system of machinery and equipment capable of measuring and analyzing the quality of the ambient air environment using automatic, continuous methods and directly transmitting data to the management center, serving the state's environmental protection management work. The installation of an automatic ambient air monitoring station at the Luong Hoa landfill area is necessary and appropriate to the actual needs in environmental management and monitoring in the area.

Luong Hoa Waste treatment area - Nha Trang 

Many waste sites in Khanh Hoa are currently overloaded, causing environmental pollution, while the local authorities lack funding for upgrades, expansions, or relocation. Khanh Hoa province has been focusing on addressing environmental pollution issues from open dumpsites and sanitary landfills, as well as making efforts to put industrial waste treatment stations and hazardous waste treatment into operation to actively handle locally. Among them, Luong Hoa landfill is where waste is collected for the entire Nha Trang city, with a volume of 450 - 500 tons per day. Various waste processing stages commence from this point. 

Khu-xu-ly-nuoc-thai-Luong-Hoa
Luong Hoa waste treatment area

Implementation of instructions for installing an automatic air quality monitoring system at Luong Hoa landfill

The People's Committee of Nha Trang City approved the installation report of the air monitoring station at Luong Hoa landfill.

The project for an automatic air quality monitoring station at Luong Hoa landfill site was approved for investment by the People's Council of Nha Trang City in Resolution No. 177/NQ-HDND dated December 10, 2020. The People's Committee of Nha Trang City authorized the Department of Natural Resources and Environment to be the investor planning the economic and technical report, as stated in Decision No. 2053/QD-UBND dated December 25, 2020.
On June 22, 2021. The Chairman of the People's Committee of Nha Trang City issued Decision No. 9439/QD-CT-UBND approving the economic and technical investment report for the construction of the automatic air quality monitoring station at Luong Hoa landfill.

He-thong-xu-ly-chat-thai
Luong Hoa solid waste treatment system

Waste collection at sea is more challenging than on land due to its dependence on the weather. During the stormy season, boats might not be able to reach the islands. The period after a storm is the most challenging time, as the islands and seas are flooded with waste, and workers sometimes have to clean continuously for a week. Currently, it is estimated that on average, the collection team gathers 3 - 4 tons of waste from the sea and islands in Nha Trang Bay each day.

Waste disposal process begins

Luong Hoa landfill is where waste is collected for the entire Nha Trang city, with a volume of 450 - 500 tons per day. From here, the waste processing stages commence.

Khu-xu-ly-rac-thai-Luong-Hoa
Luong Hoa waste treatment area

The waste is taken to the landfill after undergoing biological odor treatment to aid in decomposition, then compacted and compressed to reduce its volume, forming layers. Afterward, the waste is covered with soil and sprinkled with lime for disinfection. "The leachate from the waste penetrates into the ground can cause pollution. Therefore, the station is responsible for collecting all of it, passing it through an HDPE synthetic membrane layer and a continuous stirring and filtering pipe system. The leachate is treated with chemicals before being sent to the wastewater treatment station of the project in the southern Nha Trang via a dedicated pipeline."

Current Status

Type Value
Software used iLotusLand for environment – On Premise
Number of monitoring stations 01
He-thong-quan-trac-khong-khi-.webp
Air monitoring system

This ambient air monitoring station will measure all harmful indicators present in the air and promptly alert when these indicators exceed thresholds, aiding the investor in handling incidents in a timely manner. It contributes to improving the living environment for the people by ensuring air quality.

Benefits of implementing the air monitoring system

The installation of an automatic ambient air monitoring station at Luong Hoa landfill is necessary and appropriate to the actual needs of environmental management and monitoring in the area. The monitoring data accurately reflects the essence of the air quality at the landfill, enabling government authorities, the operational unit of the Luong Hoa landfill, and the local residents to track and supervise. Additionally, it contributes to enhancing the environmental monitoring system of Khanh Hoa province, aligning with the national environmental monitoring system as per the official letter No. 3754/UBND-KT dated April 23, 2019, from the People's Committee of Khanh Hoa province.

The automatic ambient air monitoring station at Luong Hoa landfill is constructed in an empty land area at the end of Luong Hoa landfill, opposite the landfill processing station, in accordance with Decision No. 3227/QD-UBND dated December 1, 2020, of the People's Committee of Khanh Hoa province on the adjustment and supplementation of the Khanh Hoa province Environmental Monitoring Program for the period 2021–2025. The location of monitoring station is situated between Luong Hoa landfill and the existing residential area (according to the wind direction). Therefore, the monitoring station of the project ensures the goal of timely detection and alerting of any air pollution-related incidents.

Ban-giao-tram-quan-trac-khong-khi-tu-dong
Handing over the automatic air monitoring station

Monitoring parameters transmit fast and accurate data

The monitoring parameters are displayed on the LED screen installed at the headquarters of Vinh Luong commune's People's Committee for the public to monitor the environmental parameters at Luong Hoa landfill, including SO2, CO, NOx, NO, NO2, O3, PM10, PM2.5, NH3, H2S, methyl mercaptan, Humidity, Pressure, Wind direction, Radiation, Wind speed, Rainfall intensity, and Temperature. The display color of the parameters will turn red if the values exceed the National Technical Standards for air quality.

Man-hinh-led-hien-thi-cac-thong-so-quan-trac-dat-tai-tru-so-UBND-xa-Vinh-Luong
LED screen displaying monitoring parameters is located at the headquarters of Vinh Luong Commune People's Committee
Phan-mem-iLotusLand-duoc-trien-khai.jpg
iLotusLand software deployed
View more projects: Protrade International Industrial Park in Binh Duong
Thành Thành Công Industrial Park
Formosa Vung Ang Ha Tinh

More information:  
Email: info@ilotusland.com.
Hotline: +84 909 403 778
FacebookiLotusLand – Leading in Industrial IoT Solutions
Linked in: iLotusLand – The 1st IoT Platform in Vietnam

What’s next?

iLotusLand hands over and instructs on how to use the software at Bac Giang DONRE
Đi đôi với sự phát triển kinh tế - xã hội thì bảo vệ môi trường luôn là mục tiêu hàng đầu ở các tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong những năm vừa qua, tỉnh Bắc Giang đã tập trung hoàn thiện nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ thúc đẩy phát triển việc quản lý, giám sát để bảo vệ chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh. Trong đó, việc nâng cao hệ thống quan trắc môi trường tự động là tiêu chí hàng đầu. Do đó, Sở TNMT đã triển khai phần mềm giám sát và…
Read more
Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế, xã hội thì đảm bảo đời sống lành mạnh cho người dân là một trong những ưu tiên hàng đầu của bất kì địa phương trên toàn quốc. Những năm gần đây, xã Ninh An, thị xã Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà đã và đang đối mặt với những tác động của khí thải và bãi rác gây ô nhiễm môi trường, tác động nghiêm trọng đến sức khoẻ người dân. Do đó, cơ quan chức năng đã nỗ lực tiến hành những giải pháp kiểm soát và quan trắc…
Read more
Trien-khai-du-an-giam-sat-du-lieu-nuoc-thai-tai-Trung-tam-Phat-trien-Quy-dat-va-Cong-nghiep-Dich-vu-huyen-Thang-Binh
Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Công nghiệp là các tổ chức được thành lập để quản lý và phát triển quỹ đất và khu công nghiệp trong một khu vực nhất định, chịu trách nhiệm đối với việc thu hút đầu tư, quản lý đất đai, cung cấp hạ tầng, và thúc đẩy sự phát triển kinh tế trong khu vực đó. Đặc biệt, các trung tâm có mối liên hệ mật thiết với môi trường như Quản lý và bảo vệ Môi trường Địa phương, Xử lý Nước và Rác Thải, Khuyến khích Công Nghệ Xanh, Tăng…
Read more
Những năm gần đây, sự phát triển nhanh của du lịch Khánh Hòa đã làm thay đổi tích cực cho kinh tế, xã hội, tuy nhiên trong quá trình phát triển đã nảy sinh nhiều yếu tố thiếu bền vững và gây ra áp lực đối với môi trường tự nhiên. Tuy nhiên, nhiều hoạt động du lịch bột phát cũng làm gia tăng lượng chất thải, gây tác động xấu đến môi trường. Sau khi đánh giá về thực trạng, xác định những vấn đề ảnh hưởng đến phát triển kinh tế bền vững của tỉnh, Sở TNMT Tỉnh…
Read more
training-Hai-Phong
Trước sự phát triển mạnh mẽ của ngành kinh tế công nghiệp tại Thành phố Hải Phòng, để quản lý và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường có hiệu quả, điều cần thiết đầu tiên là phải có những thông tin về chất lượng môi trường. Công tác quan trắc môi trường như một công cụ không thể thiếu trong quản lý, bảo vệ môi trường. Vì vậy, Sở TNMT Hải Phòng đã triển khai lắp đặt hệ thống quan trắc kết hợp với phần mềm giám sát dữ liệu quan trắc môi…
Read more
Sở TNMT Trà Vinh
Tỉnh Trà Vinh là một tỉnh ven biển nằm giữa sông Tiền và sông Hậu, có đường bở biển dài 65km và giáp với hai cửa ngõ giao thương quốc tế Cung Hâu và Định An. Vị trí địa lí chiến lược cùng với lợi thế về tài nguyên biển đã đem lại cho tỉnh Trà Vinh những tiềm năng để trở thành một trong những tỉnh trọng điểm phát triển kinh tế biển của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Để khai thác hợp lý tiềm năng và đảm bảo sự phát triển bền vững của địa bàn tỉnh,…
Read more
Nam Định là một tỉnh nằm ở vùng Đồng bằng sông Hồng, thuộc khu vực Bắc Trung Bộ của Việt Nam. Kinh tế tỉnh Nam Định phụ thuộc chủ yếu vào nông nghiệp và các ngành công nghiệp truyền thống. Nam Định cũng nổi tiếng với ngành chăn nuôi gia súc và gia cầm. Cùng với nông nghiệp, ngành công nghiệp truyền thống như chế biến thực phẩm, dệt may, sản xuất gốm sứ và nhuộm lụa cũng đóng góp quan trọng cho kinh tế tỉnh. [caption id="attachment_1031" align="aligncenter" width="876"] Tỉnh Nam Định chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh…
Read more
phan-mem-quan-ly-quan-trac-tai-phong-dieu-khien-so-tnmt-Quang-Ninh
Quảng Ninh là địa phương có hoạt động sản xuất công nghiệp đứng trong top đầu của cả nước với nhiều mỏ than, nhà máy xi măng, nhiệt điện, gạch ngói, khu công nghiệp, chế xuất,… với chính sách cân bằng giữa kinh tế, môi trường, con người. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm đến việc bảo vệ môi trường, giám sát nguồn thải từ các đơn vị doanh nghiệp, đẩy mạnh lắp đặt các trạm quan trắc tự động đặc biệt là các điểm ‘’nóng’’ trong khu vực, và hiện nay có gần…
Read more
kcn-yen-phong-ii-c
Tại tỉnh Bắc Ninh, bảo vệ môi trường được xác định là mục tiêu hàng đầu, xuyên suốt trong việc ban hành các chủ trương, chính sách thu hút đầu tư. Với phương châm thực hiện quy hoạch và triển khai xây dựng các KCN theo hướng đồng bộ từ hạ tầng thiết yếu cho đến các yêu cầu về bảo vệ môi trường như hệ thống quan trắc chất thải, nước thải,...nên công tác bảo vệ môi trường trong các KCN được yêu cầu thực hiện bài bản ngay từ khi các doanh nghiệp được cấp phép hoạt động.…
Read more
Minh Hưng Korea Industrial Park
Ngày nay, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa nhanh đã tác động không nhỏ đến chất lượng môi trường. Trong đó, khí thải và nước thải từ hoạt động công nghiệp là những tác nhân chính ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên. Là một trong những khu công nghiệp lớn ở khu vực miền Nam, Minh Hưng Hàn Quốc ý thức được ảnh hưởng của mình đến môi trường xung quanh. Vì vậy, KCN Minh Hưng Hàn Quốc đã đầu tư triển khai Phần…
Read more
tram-quna-trac-nuoc-thai-kcn-amata-dong-nai
Hiện nay, các khu công nghiệp xuất hiện ngày càng nhiều tại Việt Nam, đặc biệt là trong bối cảnh nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ. Nhìn chung, việc xây dựng và phát triển các khu công nghiệp mang lại nhiều lợi ích, tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động, giúp cải thiện đời sống và kinh tế phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, điều này gây ảnh hưởng không ít tới môi trường. Để giảm thiểu ảnh hưởng này, các biện pháp quản lý môi trường cần được thực hiện chặt chẽ, bao…
Read more
Doi-ngu-ky-su
Đối với những cơ sở, hệ thống thu gom, xử lý nước thải có lưu lượng từ 1000m3/ngày, đêm phải lắp đặt trạm quan trắc online. Vì vậy theo quy định của Bộ TNMT, Hệ thống thoát nước thu gom và xử lý nước thải TP Đà Lạt do Công ty Cổ phần Cấp thoát nước (CTCTN) Lâm Đồng đã triển khai thành công dự án lắp Trạm quan trắc nước thải tự động, không chỉ giúp kiểm soát chất lượng nước thải, khí thải góp phần bảo vệ môi trường hiệu quả. Hệ thống thống thoát nước thu gom…
Read more

Get started with iLotusLand today

Consulting on solutions to monitor and manage environmental monitoring data easily and effectively.